Återställ en underuppgift i Todoist

Tillgängligt för

 • Gratis
 • Pro
 • Business

Experimentell funktion


Har du stora återkommande uppgifter som du vill dela upp i mindre underuppgifter? I så fall tycker du nog att det är väldigt behändigt att kunna återställa dina underuppgifter så fort du slutför huvuduppgiften som de hör till.

Reset sub-tasks

Ställ in standardbeteende för återställning av underuppgifter

Om du har ett särskilt sätt som du vill att Todoist ska hantera underuppgifter som hör till en återkommande huvuduppgift, så kan du ställa in det som ett standardbeteende i sina inställningar:

 1. Öppna Inställningar.
 2. Öppna fliken Allmänt.
 3. Skrolla ned till Återställ underuppgifter.
 4. Dra reglaget för Återställ underuppgifter när du slutför en återkommande uppgift  till eller Av.

Välj hur du vill slutföra en återkommande huvuduppgift

Du har även alternativet att välja hur du vill slutföra en viss återkommande huvuduppgift. Såhär gör du:

 1. Klicka på en återkommande uppgift för att öppna uppgiftsvyn.
 2. Tryck på ikonen med tre punkter längst upp till höger i uppgiftsvyn.
 3. Klicka på Slutför återkommande uppgift och välj ett av följande alternativ:
  • Slutför: Detta kommer att slutföra den återkommande huvuduppgiften och boka om den till dess nästa förekomst (till exempel om det återkommande datumet är varje måndag, så kommer uppgiften att bokas om till nästkommande måndag), men underuppgifterna kommer att behållas som de är (d.v.s. redan slutförda underuppgifter kommer att förbli slutförda och ej slutförda underuppgifter kommer att förbli ej slutförda)
  • Slutför och återställ underuppgifter: Detta kommer att slutföra den återkommande huvuduppgiften och boka om den till dess nästa förekomst (till exempel om det återkommande datumet är varje måndag, så kommer uppgiften att bokas om till nästkommande måndag) och alla underuppgifter kommer att återställas.

   Observera

   När du slutför en uppgift och återställer dess underuppgifter, så återställer inte Todoist några under-underuppgifter.

  • Slutför permanent: Detta kommer att permanent slutföra de återkommande huvuduppgifterna och dess underuppgifter

Vanliga frågor

Ja, du kan återställa max 30 underuppgifter.

Nej, det här alternativet finns endast tillgängligt med återkommande huvuduppgifter.