Introduktion till uppgifter


Uppgifter är den viktigaste funktionen i Todoist. Du kan skapa en uppgift för vad som helst:

 • Vill du komma ihåg att ringa mamma? Skapa en uppgift!
 • Behöver du ta med viktiga dokument till det där jätteviktiga jobbmötet? Skapa en uppgift!
 • Behöver du köpa mjölk på vägen hem? Skapa en uppgift!

Lär dig hur man skapar, redigerar, schemalägger och raderar uppgifter.

Skapa en uppgift

Man kan skapa en uppgift på flera sätt:

 • Klicka eller tryck på plustecknet (+) för att öppna Snabbtilläggningen
 • På datorn eller webben: När du är i vyn för ett projekt, en etikett eller ett filter, så klickar du på Lägg till uppgift-alternativet
 • När du är i uppgiftsvyn, så kan du skapa underuppgifter genom att klicka eller trycka på Lägg till underuppgift

Redigera en uppgift

Uppgiften kanske behöver förfallodatum, etikett, avsnitt eller prioritet. Man kan ändra en uppgift på flera sätt:

 • Använd uppgiftsvyn för att ändra uppgiftsnamn, datum, projekt, prioritet, med mera.
 • Använd Snabbtilläggningens kortkommandon efter uppgiftsnamnet för att snabbt lägga till en uppgift eller ändra i uppgiften.

  Du kan till exempel ange följande i uppgiftsnamnet:

  #Jobb idag

  Det här flyttar uppgiften till projektet #Jobb och ställer in förfallodatumet till idag.

 • I Todoist för iOS och Todoist för Android så kan du använda kontextmenyer för att snabbt ändra i uppgifter.
 • Klicka på handtaget för att dra uppgifter mellan olika avsnitt. Om ett grupperingsalternativ däremot är valt i en vy (till exempel: Idag), så går det inte att flytta uppgifter mellan olika grupper.

Slutför en uppgift

Att slutföra uppgifter är förmodligen det mest tillfredsställande med Todoist.

När uppgiften är slutförd så kan du klicka på cirkeln bredvid uppgiften.

När du jobbar med uppgifter i avsnitt, så ligger slutförda uppgifter kvar i avsnittet där de blev slutförda. För att flytta en slutförd uppgift till ett annat avsnitt, så ska du först ändra dess status till ej slutfört. Sedan kan du flytta uppgiften till ett annat avsnitt.

Spela ett ljud när uppgifter slutförs

För att höja motivationen så kan man välja att spela en liten trudelutt när uppgifter blir slutförda.

 1. Öppna Todoist och klicka på din avatar längst upp till vänster.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Klicka på Allmänt.
 4. Skrolla ned till Ljud och utseende.
 5. Slå på Ljud på slutförd uppgift, för antingen datorn och webben eller för mobilen.

Ändra status på en uppgift till ej slutförd

Om du råkar slutföra en uppgift av misstag, eller behöver ta tillbaka en slutförd uppgift, så kan du ändra status på den uppgiften till ej slutförd.

För att markera en uppgift som ej slutförd

 1. Klicka på Visa längst upp till höger i projektet.
 2. Slå på Slutförda uppgifter.
 3. Tryck på bocken för att ändra uppgiftens status till ej slutförd.

Boka om en uppgift

Man kan inte åstadkomma allt man vill få gjort på en dag. Och det är helt ok! Todoist gör det lättare att ta det som det kommer och omboka uppgifter till en senare tidpunkt.

Boka om en individuell uppgift

 1. Håll muspekaren över uppgiften som du vill omboka och klicka på kalenderikonen.
 2. Välj ett nytt förfallodatum för en uppgift genom att klicka på ett datumkortkommando, eller genom att välja ett nytt datum från kalendern.

Boka om flera uppgifter samtidigt

 1. Tryck på Ctrl (Windows) eller Cmd (macOS) och klicka på varje uppgift för att markera/avmarkera dem. För att markera ett antal uppgifter, så håller du ned Shift och klickar på den första och sista uppgiften bland dem du vill markera.
 2. I fältet som visas längst upp, så klickar du på Förfallodatum och väljer ett nytt förfallodatum för alla markerade uppgifter.

Boka om en uppgift från Idag- eller Kommande-vyn

 1. Håll muspekaren över uppgiften som du vill senarelägga och klicka och håll ned det grå handtaget som syns till vänster om uppgiftsnamnet.
 2. Dra och släpp uppgiften på ett senare datum för att omboka den.

Boka om alla förfallna uppgifterna i Idag- och Kommande-vyn

 1. Klicka på Boka om längst upp till höger om de förfallna uppgifterna.
 2. Välj ett nytt datum för alla förfallna uppgifter.

Om du senarelägger en repeterande uppgift med relativ upprepning, till exempel varannan vecka, då kommer uppgiften att repeteras två veckor från det nya datumet.

Om du senarelägger en repeterande uppgift som repeteras på ett visst datum eller veckodag, till exempel måndag, då ändras inte upprepningen.

Radera en uppgift

Om du vill ta bort en uppgift från din uppgiftslista utan att slutföra den, så kan du radera den. Såhär gör du:

 1. Högerklicka på uppgiften som du vill radera från Todoist.
 2. Välj Radera uppgift i rullgardinsmenyn.
 3. Klicka på Radera för att bekräfta.

Vanliga frågor

Det går bara att ångra slutförande av återkommande uppgifter precis efter att man har slutfört en förekomst av den, genom att klicka på “ångra" i popupfönstret (webb, Windows, MacOS) eller genom att trycka på ångra-popupfönstret (iOS, Android) som visas längst ned på skärmen.

Det går inte att ångra några tidigare förekomster av samma uppgift. Om du till exempel har en uppgift som förfaller varje dag och du slutför den idag, så kan du bara ångra slutförandet av dagens uppgift. Du kan inte ångra några tidigare förekomster av uppgiften.

Observera att du inte kan ångra den pågående uppgiften när popupmeddelandet har försvunnit. Istället kan du skapa en ny uppgift eller helt enkelt schemalägga om din befintliga uppgift, genom att lägga till ett nytt återkommande förfallodatum som tar vid där det förra slutade.

När du är klar med din återkommande uppgift, så kan du slutföra den permanent:

Högerklicka på en uppgift och välj Slutför permanent.