Eisenhowers beslutsmatris med Todoist


Eisenhower-matrisen användes av den amerikanske presidenten Dwight D. Eisenhower och är baserad på rangordning av uppgifter med kriterierna viktigt/oviktigt och bråttom/inte bråttom.

Metoden visualiserar uppgifter i Eisenhowers beslutsmatris (även känt som Eisenhowers princip). Den horisontella X-axeln står för hur bråttom det är, där den vänstra sidan är mest bråttom och den högra sidan minst bråttom. Den vertikala y-axeln står för hur viktigt det är, där den minst viktiga ligger längst ned och den viktigaste längst upp.

Resultatet är fyra rutor: Bråttom och viktigt, bråttom men oviktigt, viktigt men inte bråttom, samt oviktigt och inte bråttom. Du kan lägga alla dina uppgifter i rutorna, för att få en bättre förståelse för vad som verkligen måste göras nu och vad som kan (och borde) vänta. Läs mer...

Eisenhower-summary-1.png

Hur man använder Eisenhowers beslutsmatris i Todoist med etiketter

 1. Skapa två etiketter: @viktigt och @bråttom.
 2. Skapa fyrafilter:
  • Bråttom & Viktigt med filterförfrågan: @bråttom & @viktigt
  • Viktigt & Inte bråttom med filterförfrågan: @viktigt & !@bråttom
  • Bråttom & Oviktigt med filterförfrågan: @bråttom & !@viktigt
  • Oviktigt & Inte bråttom med filterförfrågan: !@viktigt & !@bråttom
 3. Lägg till lämpliga etiketter på varje ny uppgift:
  • Lägg till @bråttom & @viktigt på uppgifter som måste göras omedelbart och personligen
  • Lägg till @viktigt på uppgifter som får ett förfallodatum och som görs personligen
  • Lägg till @bråttom på uppgifter som kan delegeras
  • Lägg inte till någon av etiketterna på uppgifter som kan slopas
 4. Beta av viktiga och brådskande uppgifter först. Sätt ett specifikt förfallodatum på alla uppgifter som är viktiga men inte brådskande. Delegera så många som möjligt av uppgifter som är oviktiga men brådskande. Uppgifter som varken är viktiga eller brådskande bör betas av sist (eller inte alls).

Hur man använder Eisenhowers beslutsmatris i Todoist med prioriteringar

 1. Skapa fyrafilter:
  • Bråttom & Viktigt med filterförfrågan: P1
  • Viktigt & Inte bråttom med filterförfrågan: P2
  • Bråttom & Oviktigt med filterförfrågan: P3
  • Oviktigt & Inte bråttom med filterförfrågan: P4
 2. Lägg till lämpliga prioritetsnivåer på varje ny uppgift:
  • Lägg till P1 på uppgifter som måste göras omedelbart och personligen
  • Lägg till P2 på uppgifter som får ett förfallodatum och som görs personligen
  • Lägg till P3 på uppgifter som kan delegeras
  • Lägg inte till någon prioritet (eller P4) på uppgifter som kan slopas
 3. Beta av P1-uppgifter först. Sätt ett specifikt förfallodatum på alla dina P2-uppgifter. Delegera så många som möjligt av P3-uppgifterna. P4-uppgifterna bör betas av sist (eller inte alls).