Stödjer Todoist startdatum?


Nej, Todoist stödjer inte startdatum som döljer dina uppgifter tills dess att deras startdatum förfaller. Det skulle förhindra dig från att lätt kunna komma åt viktig uppgiftsinformation, som t.ex. kommentarerna. Genom att hålla dina uppgifter synliga i dina projekt, så har du åtkomst till alla detaljer och kan hantera dem när som helst.

Även om inte Todoist stödjer startdatum, så har vi stöd för ett liknande arbetsflöde, som tillåter dig att fokusera på de uppgifter som du arbetar aktivt på:

Starta uppgifter och underuppgifter

Om du vill påbörja ett projekt på ett specifikt datum, lägger du till en uppgift som heter "starta [projektets namn]" i projektet och ställer in förfallodatumet på startdagen. Sedan drar och släpper du projektet under ett huvudprojekt som till exempel "Någon dag/Kanske" för att dölja det i din uppgiftslista. När tiden är inne, kommer din uppgift att visas i din Idag-vy, för att påminna dig om att sätta igång.

Om du har ett datum där du vill påbörja en viss uppgift, kan du lägga till en "startuppgift" som underuppgift och ställa in förfallodatumet på den dagen då du vill påbörja uppgiften. När tiden är inne, kommer din underuppgift endast att visas i din Idag-vy, för att påminna dig om att sätta igång.

Återkommande förfallodatum

Istället för ett startdatum, kan du ha en uppgift som återkommer på varje datum som du vill jobba på en särskild uppgift.

Ställ in ett återkommande förfallodatum med både start- och slutdatum. Du kan till exempel skriva "varje dag start 3 maj slut 6 maj". Uppgiften kommer då att visas i din Idag-vy den 3 maj. Varje gång du slutför uppgiften, kommer den att återställas till 4 maj, 5 maj och 6 maj.

Du kan också ställa in ett återkommande förfallodatum med öppet slut, som till exempel "varje dag start 3 maj". När du har slutfört uppgiften, väljer du "Slutför permanent" i menyn för uppgiftsalternativ. Då kommer du att slutföra och ta bort den från din lista över aktiva uppgifter.

Använda filter

När du inte vill se alla dina uppgifter på en gång, kan du använda Idag-vyn eller skapa en anpassad, filtrerad vy. På så vis kan du fokusera på de uppgifter som du aktivt måste jobba på just nu.

Använda Todoist med din kalender

Se vad du har planerat den här veckan eller när du är tillgänglig för att arbeta på nya uppgifter, genom att använda Todoists kalenderflöden eller genom en 2-vägssynkning mellan Todoist och Google Kalender.

Observera

Uppgifter med bara ett förfallodatum kommer visas som heldagshändelser, medan uppgifter med förfallodatum och tid visas som entimmesblock i din kalender. För tillfället är det endast möjligt att ändra kalenderuppgiftslängden med Google Kalender-integrationen.

Använd påminnelser

Få en avisering eller e-post på den tid eller dag som du ska börja jobba på en uppgift, genom att lägga till påminnelser på dina uppgifter. Du kan även sätta på automatiska påminnelser, så att du alltid får en påminnelse för uppgifter som har förfallotid.

En att-göra-lista som optimerar arbete & fritid