Dlaczego nie mogę przypisać zadania kilku osobom jednocześnie?


Wierzymy w zasadę indywidualnej, bezpośredniej odpowiedzialności, zgodnie z którą za realizację konkretnego zadania powinna odpowiadać jedna osoba. Dlatego postanowiliśmy, że w Todoist nie będzie możliwe przypisanie pojedynczego zadania kilku osobom.

Istnieją jednak inne sposoby na przypisywanie zadań i wspólną pracę w ‭projektach współdzielonych:

Podziel zadanie na kilka mniejszych pod-zadań

Jeśli kilka osób wspólnie pracuje nad skomplikowanym zadaniem, możesz podzielić je na kilka mniejszych pod-zadań, a następnie przypisać każde z nich do wybranej osoby. Dzięki temu w każdej chwili szybko sprawdzisz, kto za co odpowiada lub co zostało już wykonane – monitorowanie postępów prac stanie się łatwiejsze. Oto, w jaki sposób utworzyć pod-zadania:

 1. Kliknij prawym przyciskiem na zadaniu, do którego chcesz dodać pod-zadanie.
 2. Wybierz Dodaj zadanie poniżej.
 3. Naciśnij Ctrl + →, aby zamienić zadanie w pod-zadanie.
 4. Dodaj nazwę zadania i inne niezbędne szczegóły.
 5. Kliknij Dodaj zadanie lub naciśnij Enter, aby zapisać zadanie.

Wskazówka

Możesz w prosty sposób dodawać pod-zadania, korzystając z widoku zadania.

Notatka

Pod-zadania mogą być tworzone tylko w widoku projektu. Nie jest to możliwe w widokach Dziś/Nadchodzące ani w podglądzie rezultatów filtrowania.

Korzystaj z komentarzy, aby zwrócić uwagę innych osób

Po przypisaniu zadania wybranej osobie w projekcie współdzielonym, możesz użyć komentarza, aby powiadamiać o zadaniu dodatkowe osoby. Postępuj tak:

 1. Najedź kursorem na zadanie i kliknij ikonę dymku rozmowy, która pojawi się z prawej strony nazwy zadania.
 2. Wpisz komentarz w polu komentarza.
 3. W prawym dolnym rogu kliknij Zmień, aby wybrać osoby, które chcesz powiadomić.
 4. Wybierz osoby, które chcesz powiadomić.
 5. Kliknij Dodaj komentarz, aby opublikować komentarz.

Duplikuj zadania

Jeśli chcesz, aby kilka osób było przypisanych do realizacji jednego zadania, możesz je skopiować, a następnie przypisać poszczególnym osobom kopie tego samego zadania.

 1. Kliknij prawym klawiszem na zadaniu.
 2. Wybierz Duplikuj.

Utworzona zostanie kopia zadania (włączając w to wszystkie jego pod-zadania) pod oryginalnym zadaniem.