Używanie Zoho Flow z Todoist


Zoho to zestaw aplikacji zaprojektowanych dla wsparcia działalności biznesowej, w tym usprawnienia organizacji. Jedną z nich jest Zoho Flow.

Integracja Zoho Flow z Todoist pozwala konfigurować zautomatyzowane czynności pomiędzy Todoist i innymi aplikacjami.

Wskazówka

Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z Zoho Flow, odwiedź stronę centrum pomocy technicznej Zoho Flow.

Konfigurowanie integracji

 1. Zaloguj się do swojego konta Zoho Flow lub utwórz konto, jeśli jeszcze go nie masz.
 2. Utwórz swój pierwszy flow, naciskając Create Flow lub przycisk +.
 3. Nazwij swój flow i napisz krótki opis.
 4. Kliknij Create. Teraz możesz dostosować swój flow.
 5. Kliknij Configure (konfiguruj) obok App.
 6. Wyszukaj, a następnie wybierz Todoist.
 7. Określ, jaka czynność będzie uruchamiać flow (może to być np. ukończenie zadania lub utworzenie projektu), a następnie kliknij Next (dalej).
 8. Jeśli korzystasz z Todoist i Zoho Flow po raz pierwszy, zostaniesz poproszony(-a) o udzielenie zgody na połączenie z kontem Todoist.
  • Kliknij Connect (połącz).
  • Dodaj nazwę swojego połączenia (np. Mój Todoist).
  • Określ, czy połączenie ma aktywować wszystkie wyzwalacze i czynności (All triggers and actions), czy tylko określone wyzwalacze i czynności (Only specific triggers and actions).
  • Kliknij Authorize (zezwól) w prawym dolnym rogu.
  • Pojawi się nowe okienko. Kliknij Agree (zgoda).
 9. Zobaczysz teraz listę opcji, dzięki którym możesz dostosować swój wyzwalacz. Gdy skończysz, kliknij Done (zrobione) w prawym dolnym rogu.
 10. W następnym kroku zobaczysz pulpit ze swoim wyzwalaczem. Z menu po lewej stronie wybierz czynność, którą chcesz zautomatyzować. Przeciągnij ją do obszaru pulpitu.
  • Na przykład: przewiń listę w dół do Todoist, otwórz rozwijane menu czynności i wybierz Create a project (utwórz projekt). Jeśli przeciągniesz tę czynność na obszar pulpitu sprawisz, że w wyniku zadziałania wyzwalacza w Todoist zostanie utworzony projekt.
 11. W ten sposób możesz dodać do pulpitu kilka czynności. Dzięki temu wydarzą się one jednocześnie w momencie, gdy zadziała wyzwalacz.

Jak usunąć tę integrację?

 1. Zaloguj się do swojego konta Zoho Flow.
 2. Otwórz Settings (ustawienia) w menu po lewej stronie.
 3. Wybierz Connections (połączenia).
 4. Odszukaj połączenie z Todoist i najedź na nie kursorem.
 5. Kliknij ikonkę kosza znajdującą się z prawej strony ekranu.
 6. Potwierdź, że chcesz usunąć połączenie, naciskając Delete.

Wskazówka

Todoist współpracuje również z aplikacjami Zoho Mail i Zoho Cliq. Więcej szczegółów znajdziesz w poniższych artykułach.