Używanie Zendesk z Todoist

Dostępne dla

 • Startowy
 • Pro
 • Business

Zendesk jest aplikacją wspomagającą obsługę klienta, używaną często przez firmy do monitorowania zapytań klientów i udzielania na nie odpowiedzi. Dzięki integracji Todoist i Zendesk zyskasz możliwość błyskawicznego tworzenia zadań Todoist na podstawie zgłoszeń Zendesk.

Po dodaniu tej integracji, w bocznym pasku zgłoszeń Zendesk zobaczysz ikonkę Todoist. Dzięki niej możesz przesłać wybrane zgłoszenie (ticket) prosto do swojej skrzynki w Todoist.

Konfigurowanie integracji

Uwaga

Aby dodać aplikację Todoist do panelu administracyjnego Zendesk, należy posiadać uprawnienia administratora.

 1. Przejdź do integracji z Todoist w marketplace Zendesk.
 2. Kliknij Install (instaluj).
 3. Z rozwijanego menu wybierz organizację, dla której chcesz zainstalować aplikację.
 4. Ponownie kliknij Install (instaluj).
 5. Otworzy się nowa strona. Ponownie kliknij Install (instaluj).
 6. Gotowe! Od teraz, przeglądając zgłoszenia w Zendesk, zobaczysz na pasku bocznym ikonkę Todoist.

Korzystanie z integracji

 1. Otwórz zgłoszenie (ticket) w Zendesk.
 2. Kliknij Apps w prawym górnym rogu. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich zainstalowanych integracji.
 3. Jeśli korzystasz z tej integracji po raz pierwszy, zostaniesz poproszony(-a) o zalogowanie się do Todoist i udzielenie zgody na dostęp do danych.
 4. Kliknij Add task (dodaj zadanie). Do Twojej skrzynki Todoist zostanie dodane zadanie o nazwie Zendesk: nazwa zgłoszenia. Na przykład, zgłoszenie o nazwie Pytanie związane z płatnością, będzie dodane jako zadanie Todoist o nazwie Zendesk: Pytanie związane z płatnością.
 5. (opcjonalnie) Kliknij View task (zobacz zadanie) w Zendesk, aby przenieść się prosto do zadania w Todoist.

FAQ

Jeśli nie chcesz już używać Zendesk z Todoist, możesz usunąć integrację w następujący sposób:

Uwaga

Aby odinstalować integrację musisz być administratorem organizacji w Zendesk.

 1. Otwórz widok administratora swojej organizacji w Zendesk.
 2. W sekcji Apps, kliknij Manage (zarządzaj).
 3. Znajdziesz się teraz w widoku My apps (moje aplikacje). Najedź kursorem na ikonę Todoist i kliknij ikonę ustawień.
 4. Wybierz Uninstall (odinstaluj).