Używanie Trevor AI z Todoist

Dostępne dla

 • Business
 • Startowy
 • Pro

Platformy

 • Web

Trevor AI to asystent planowania, który synchronizuje Twoją listę zadań z kalendarzem Microsoft, abyś mógł/mogła pracować wydajniej.

Dzięki dwustronnej synchronizacji w czasie rzeczywistym między Todoist a Kalendarzem Google/Microsoft i Trevor AI, możesz szybko stworzyć grafik, który pozostanie aktualny na wszystkich trzech platformach.

1 - Todoist Web Inbox.png

Konfigurowanie integracji z Todoist

 1. W przeglądarce, zaloguj się na stronie https://app.trevorai.com lub utwórz nowe konto.
 2. Kliknij ikonkę yogamceclip1.png w prawym górnym rogu ekranu, następnie wybierz Account Settings (ustawienia konta).
 3. W sekcji Integrate Services with Trevor AI (integruj usługi z Trevor AI), kliknij przycisk Connect (połącz) obok Todoist.
 4. Potwierdź połączenie. Twoje zadania Todoist od teraz będą synchronizowane ze skrzynką Trevor AI.
 5. W sekcji Integrate Services with Trevor AI (integruj usługi z Trevor AI), kliknij przycisk Connect (połącz) obok Kalendarza Google.
 6. Potwierdź połączenie z wybranym kontem Google.
 7. Opcjonalnie, możesz zaznaczyć pole wyboru obok Hide tasks assigned to other people (ukryj zadania przypisane do innych osób) i/lub Hide unassigned tasks (ukryj nie przypisane zadania).

Korzystanie z integracji

Po połączeniu Trevor AI ze swoim kontem Todoist zauważysz, że Twoje zadania zostaną zgrupowane jako listy w panelu po lewej stronie interfejsu Trevor AI.

Możesz teraz wybierać z szerokiego wachlarza przepływów pracy. Oto lista czynności, które możesz wykonać w zależności od tego, z jakiej aplikacji korzystasz.

 • Twórz zadania w swoim projekcie. Zadania te pojawią się na odpowiadającej mu liście w Trevor AI.
 • Określaj daty i godziny realizacji zadań w Todoist – wszystko zostanie odzwierciedlone w Twoich kalendarzach Google/Microsoft i Trevor AI. Jeśli następnie zmienisz kolejność i czas trwania zadań w kalendarzu, zmodyfikowane terminy zostaną uwzględnione w Todoist.
 • Jeśli skasujesz zadanie, zostanie ono usunięte ze wszystkich kalendarzy.
 • Jeśli oznaczysz zadanie jako ukończone, nie zostanie ono usunięte z kalendarza.
 • Przeciągnij i upuść dowolne zadanie Todoist bez terminu/czasu realizacji do wybranego przedziału czasu w kalendarzu Trevor AI. Możesz opcjonalnie dostosować czas trwania zadania. Wszystkie zmiany będą widoczne w Kalendarzu Google lub Microsoft. Termin/czas realizacji nie będzie widoczny w Todoist.
 • Jeśli utworzysz zadanie w projekcie, zostanie to odzwierciedlone w Twoim Kalendarzu Google lub Microsoft oraz w Todoist. Informacja o terminie realizacji nie zostanie uwzględniona w Todoist.
 • Jeśli oznaczysz zadanie jako ukończone, zostanie ono ukończone w Todoist. Anulowanie ukończenia zadania spowoduje przywrócenie zadania na listę aktywnych zadań w Todoist.
 • Możesz przenosić zadania do różnych slotów czasowych i modyfikować czas przewidziany na ich wykonanie. Wszystkie zmiany zostaną odzwierciedlone w Twoim kalendarzu Trevor AI. Jeśli ustawisz datę/godzinę realizacji zadania w Todoist, zmiany zostaną automatycznie uwzględnione w kalendarzu Trevor AI.
 • Jeśli utworzysz wpis kalendarza, zostanie on automatycznie uwzględniony w Trevor AI, a odpowiednie zadanie zostanie dodane w Twoim projekcie Todoist.

Usuwanie integracji

 1. W przeglądarce, wejdź na stronę https://app.trevorai.com.
 2. Kliknij ikonkę yogamceclip1.png w prawym górnym rogu ekranu, następnie wybierz Account Settings (ustawienia konta).
 3. W sekcji Integrate Services with Trevor AI (integruj usługi z Trevor AI), kliknij przycisk Disconnect (odłącz) obok Todoist.

FAQ

Ta integracja jest obsługiwana przez Trevor AI. Aby uzyskać wsparcie, napisz do zespołu pomocy technicznej Trevor AI na adres george@trevorlabs.com.