Korzystanie z dynamicznego przycisku dodawania w Todoist

Dostępne dla

 • Startowy
 • Pro
 • Business

Platformy

 • iOS
 • Android

Na urządzeniach mobilnych użyj dynamicznego przycisku dodawania, aby utworzyć zadanie, pod-zadanie lub sekcję w Todoist. Dotknij i przeciągnij przycisk w dowolne miejsce w projektach, widoku Dziś lub Nadchodzące.

Notatka

 • Dynamiczny przycisk dodawania nie tworzy projektu, filtra ani etykiety.
 • Przycisk działa jedynie gdy projekt lub widok korzysta z układu listy i pod warunkiem, że nie zostały zastosowane żadne opcje sortowania lub grupowania.

Dodawanie zadania w widoku Dziś, Nadchodzące lub widokach projektu

 1. Dotknij i upuść dynamiczny przycisk dodawania w miejscu, gdzie chcesz utworzyć nowe zadanie.
 2. Wpisz nazwę zadania i dodaj szczegóły.
 3. Naciśnij przycisk przesyłania, aby zapisać zadanie.

Dodaj pod-zadanie

Aby utworzyć pod-zadanie, sprawdź, czy projekt korzysta z układu listy.

Następnie, przeciągnij dynamiczny przycisk dodawania pod zadaniem nadrzędnym i przesuń go trochę w prawo.

Dodawanie sekcji w projekcie

 1. Dotknij i przeciągnij dynamiczny przycisk dodawania w dowolnym kierunku. W lewym dolnym rogu ekranu pojawi się ikonka sekcji.
 2. Przeciągnij dynamiczny przycisk dodawania, upuszczając go na ikonkę sekcji.
 3. Wpisz nazwę nowej sekcji.
 4. Naciśnij przycisk przesyłania, aby zapisać sekcję.

Uzyskaj pomoc

Skontaktuj się z nami, jeśli napotkałeś(-aś) problemy związane z dynamicznym przyciskiem dodawania.