Używanie SaneBox z Todoist

Dostępne dla

 • Startowy
 • Pro
 • Business

SaneBox to narzędzie do zarządzania pocztą elektroniczną, pomagające uporządkować skrzynkę poprzez priorytetyzację odbieranych wiadomości. Dzięki integracji SaneBox z Todoist możesz „nauczyć” SaneBox, które z e-maili powinny być zamieniane w zadania Todoist.

Konfigurowanie integracji

 1. Otwórz Todoist w przeglądarce i przejdź do projektu, który będzie używany przez integrację SaneBox.
 2. Kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu projektu.
 3. Kliknij Wysyłaj zadania do tego projektu przez e-mail.
 4. Kliknij przycisk Kopiuj do schowka, a następnie wklej skopiowaną treść do dowolnego dokumentu tekstowego.
 5. Usuń cały tekst przed słowami „add.task” oraz wszystko, co znajduje sie za symbolem @ (włącznie z tym symbolem). Na przykład: „Emails <add.task.18288371.2200160675.0f6b5tb3a1681efa@todoist.net>” należy skrócić do „add.task.18288371.2200160675.0f6b5tb3a1681efa”.
 6. Otwórz SaneBox.
 7. Naciśnij Menu w lewym górnym rogu ekranu.
 8. W ustawieniach Ustawieniach wybierz Folders (katalogi).
 9. Przewiń w dół do DIY Custom Folder i kliknij Create (utwórz).
 10. Wpisz nazwę dla swojego katalogu (np. „Todoist”) i upewnij się, że odpowiedziałeś(-aś) Tak na pytanie Setup automatic forwarding? (ustawić automatyczne przekazywanie).
 11. Kliknij Continue….
 12. Otwórz rozwijane menu pod Domain or service (domena lub usługa) i wybierz Todoist.
 13. Skopiuj tekst z punktu 5 wklej go w polu Email address.
 14. Kliknij Start forwarding (rozpocznij przekierowywanie).

Korzystanie z integracji SaneBox

Aby dowiedzieć się, jak w pełni wykorzystać możliwości SaneBox w pracy z Todoist, odwiedź stronę SaneBox dla Todoist.

FAQ

Jeśli nie chcesz już używać Todoist i SaneBox, możesz usunąć integrację w następujący sposób:

 1. Zaloguj się do swojego konta SaneBox.
 2. Kliknij Settings (ustawienia) w menu po lewej stronie.
 3. Kliknij Folders (katalogi).
 4. Odszukaj katalog utworzony podczas konfigurowania integracji z Todoist i użyj przełącznika znajdującego się obok niego.
 5. Na dole wyskakującego okienka, które się pojawi, wpisz nazwę folderu, który chcesz usunąć.
 6. Kliknij Remove (usuń).

Ta integracja jest obsługiwana przez SaneBox. Aby uzyskać wsparcie, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej SaneBox.