Używanie Jira z Todoist

Dostępne dla

 • Startowy
 • Pro
 • Business

Jira to narzędzie do tworzenia oprogramowania, które pomaga zespołom w lepszej organizacji pracy poprzez tworzenie zgłoszeń, planowanie sprintów i monitorowanie postępów.

Dzięki integracji Todoist z Jira, Ty i Twój zespół będziecie mogli tworzyć zadania Todoist na podstawie zgłoszeń Jira za pomocą pojedynczego kliknięcia.

Konfigurowanie integracji

Uwaga

Aby skonfigurować integrację musisz mieć uprawnienia administratora w Jira.

 1. Przejdź do integracji Todoist w sklepie z aplikacjami Atlassian.
 2. Wybierz Pobierz teraz.
 3. Wybierz miejsce instalacji, naciśnij Install app.
 4. Po zainstalowaniu integracji, w menu każdego zgłoszenia Jira zobaczysz opcję Dodaj do Todoist.

Korzystanie z integracji

 1. Otwórz zgłoszenie w Jira.
 2. Kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu projektu. Otworzy się menu.
 3. Wybierz Dodaj do Todoist.
 4. Jeśli korzystasz z tej integracji po raz pierwszy, zostaniesz teraz poproszony(-a) o zalogowanie się do Todoist i udzielenie zgody na dostęp do danych.
 5. Kliknij Dodaj zadanie. Do Twojej skrzynki zostanie dodane zadanie o takiej samej nazwie, jak nazwa zgłoszenia.
 6. (opcjonalnie) Kliknij Zobacz zadanie, aby otworzyć zadanie w Todoist.

FAQ

Jeśli nie chcesz już używać Todoist z Jira, możesz usunąć integrację w następujący sposób:

Uwaga

Aby odinstalować integrację musisz mieć uprawnienia administratora w Jira.

 1. W Jira, kliknij Aplikacje w menu na górnym pasku.
 2. Otworzy się rozwijane menu. Kliknij Zarządzaj swoimi aplikacjami.
 3. Kliknij Todoist.
 4. Kliknij Odinstaluj.
 5. Pojawi się okno z pytaniem, czy na pewno chcesz usunąć tą aplikację. Wybierz Odinstaluj aplikację.