Używanie Flock z Todoist

Dostępne dla

 • Startowy
 • Pro
 • Business

Flock to działające w chmurze narzędzie ułatwiające współpracę w zespole i organizujące jego komunikację (e-maile, spotkania, wiadomości) w jednym miejscu. Dzięki integracji Flock z Todoist zyskasz możliwość tworzenia zadań Todoist bezpośrednio z poziomu kanału lub rozmowy podczas korzystania z Flock.

Konfigurowanie integracji

Notatka

Mimo, że możesz korzystać z Flock na wielu platformach (web, macOS, Windows, Android i iOS), poprawne skonfigurowanie i autoryzacja integracji możliwe są wyłącznie przy użyciu wersji na przeglądarkę.

 1. Zaloguj się do Flock.
 2. Kliknij Apps (aplikacje) w prawym dolnym rogu.
 3. Wybierz Todoist.
 4. Kliknij Install (zainstaluj).
 5. Kliknij Add New Configuration (dodaj nową konfigurację).
 6. Kliknij Authenticate (uwierzytelnij).
 7. Gdy zostaniesz poproszony(-a) o udzielenie zgody na dostęp do danych swojego konta Todoist, kliknij Agree (zgoda).

Korzystanie z integracji

Aby pozostawać na bieżąco ze wszystkimi nowościami i dowiedzieć się, jak w pełni wykorzystać możliwości Flock w pracy z Todoist, odwiedź stronę Flock dla Todoist.

FAQ

Jeśli nie chcesz już używać Todoist z Flock, możesz usunąć integrację w następujący sposób:

 1. Zaloguj się do Flock.
 2. Kliknij Apps (aplikacje) w prawym dolnym rogu.
 3. Wybierz Todoist.
 4. Kliknij Configure (konfiguruj).
 5. Kliknij Delete (usuń).
 6. Gdy zostaniesz zapytany(-a), czy chcesz usunąć konfigurację z Todoist, wybierz Yes, delete (tak, usuń).