Używanie Fantastical z Todoist

Dostępne dla

 • Startowy
 • Pro
 • Business

Platformy

 • iOS

Fantastical to aplikacja kalendarza dla urządzeń z iOS.

Integracja ta pozwala na wyświetlanie w Fantastical wszystkich zadań Todoist. Wszelkie modyfikacje zadań dokonane w Fantastical zostaną zsynchronizowane z Todoist – i na odwrót.

Fantastical.png

Konfigurowanie integracji

 1. W Fantastical, wybierz  Preferences (właściwości).
 2. Kliknij zakładkę Accounts (konta).
 3. Kliknij przycisk +.
 4. Z listy kont wybierz Todoist, a następnie zaloguj się do swojego konta Todoist.

Korzystanie z integracji

Zobacz wszystkie swoje zadania Todoist w widoku zadań Fantastical

Oto, w jaki sposób przejść do widoku zadań:

Kliknij ikonkę z symbolem zaznaczenia na dole po lewej stronie.

Wskazówka

Możesz też otworzyć widok zadania używając skrótu Command + R.

Dodawanie zadań w Fantastical

Możesz szybko i w prosty sposób tworzyć nowe zadania Todoist z poziomu swojego kalendarza Fantastical, używając języka naturalnego.

 1. Kliknij przycisk + na górze po lewej stronie ekranu Fantastical, aby otworzyć pole dodawania wydarzeń.
 2. Z chwilą, gdy zaczniesz wpisywanie w polu dodawania wydarzeń, Fantastical domyślnie utworzy wydarzenie w kalendarzu. Istnieją jednak dwa sposoby, aby zamiast tego zostało utworzone zadanie:
  • W oknie tworzenia wydarzenia, które otworzy się gdy zaczniesz pisać coś w polu tworzenia zadania, naciśnij przełącznik.
  • Zacznij zdanie od słowa „task”, „todo” lub „reminder”, aby utworzyć zadanie zamiast wydarzenia w kalendarzu.
 3. Następnie, wpisz nazwę swojego zadania, dodając szczegóły takie jak data i godzina.
 4. Kliknij Add Task (dodaj zadanie), aby zapisać zadanie.

Korzystanie ze skrótów w Fantastical

Określanie w Fantastical projektu Todoist dla zadań

W Fantastical możesz wskazać projekt, do którego zostanie dodane nowo tworzone zadanie, wpisując w oknie dodawania wydarzeń symbol / (slash) wraz z nazwą projektu. Na przykład, wpisz /Dom, aby dodać zadanie do projektu #Dom w Todoist.

Określanie priorytetu zadania

W Fantastical możesz szybko określić priorytet nowo tworzonego zadania, wpisując wykrzykniki ! w oknie dodawania wydarzeń. Wpisz ! (jeden wykrzyknik) aby dodać zadanie o priorytecie 3 (P3), !! (dwa wykrzykniki) dla zadań o priorytecie 2 (P2) lub !!! (trzy wykrzykniki), by nadać zadaniu priorytet 1 (P1).

FAQ

Ta integracja jest obsługiwana przez Flexibits. Aby uzyskać wsparcie, kontaktuj się z zespołem pomocy technicznej Flexibits.

Jeśli nie chcesz już używać Todoist z Fantastical, możesz usunąć integrację w następujący sposób:

 1. W Fantastical, wybierz  Preferences (właściwości).
 2. Kliknij zakładkę Accounts (konta).
 3. Wybierz swoje konto Todoist z menu po lewej stronie.
 4. Kliknij przycisk na dole po lewej stronie.
 5. W wyskakującym okienku kliknij Remove Account (usuń konto), aby potwierdzić.