Włączanie/wyłączanie inteligentnego rozpoznawania dat

Dostępne dla

 • Startowy
 • Pro
 • Business

Funkcja inteligentnego rozpoznawania dat automatycznie rozpoznaje terminy w chwili, gdy wpisujesz je w polu nazwy zadania. To najszybszy sposób, aby zaplanować zadania – w tym również zadania cykliczne.

date-recognition-help-center.png

Włączanie inteligentnego rozpoznawania dat

Inteligentne rozpoznawanie dat jest domyślnie włączone w przypadku każdego nowego konta Todoist. Możesz je również znaleźć w ustawieniach:

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w lewym górnym rogu.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Kliknij zakładkę Ogólne.
 4. Włącz opcję Rozpoznawanie dat.

Pomijanie rozpoznanej daty

W niektórych sytuacjach, termin może być elementem nazwy zadania. Np. w zadaniu „Zaplanować menu na tydzień”, słowo tydzień zostanie automatycznie rozpoznane i podświetlone.

Możesz w prosty sposób zapobiec rozpoznawaniu wpisanego słowa jako terminu:

Naciśnij klawiszDelete lub Backspace po tym, jak Todoist podświetli słowo.

Wyłączanie inteligentnego rozpoznawania dat

Możesz całkowicie wyłączyć inteligentne rozpoznawanie dat wyłączając tę opcję w ustawieniach Todoist.

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w lewym górnym rogu.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Kliknij zakładkę Ogólne.
 4. Wyłącz opcję Rozpoznawanie dat.
 5. Kliknij Aktualizuj, aby potwierdzić.

Po tym, jak wyłączysz automatyczne rozpoznawanie dat, jedynym sposobem na dodanie lub zmianę terminu zadania będzie skorzystanie z  terminarza.

Bądźmy w kontakcie

Jeśli napotkałeś(-aś) problemy podczas korzystania z funkcji automatycznego rozpoznawania dat w Todoist, skontaktuj się z nami. Stef, Melis i David – lub którykolwiek z 14 członków naszego zespołu – z pewnością Ci pomoże!