Integracja Todoist z Kalendarzem Google – rozwiązywanie problemów


Napotkałeś(-aś) problemy korzystając z integracji Todoist z Kalendarzem Google? Wypróbuj poniższe rozwiązania.

Uwaga

Niektóre zachowania aplikacji nie wynikają z błędów, lecz są wynikiem ograniczeń, jakim podlega integracja. Jeśli masz wątpliwości, do jakiej grupy zalicza się napotkana sytuacja, w pierwszej kolejności proponujemy zapoznać się z działem FAQ na końcu tego artykułu.

Ograniczenia

Integracja z Kalendarzem Google nie obsługuje poniższych elementów:

 • kalendarze zadań
 • kalendarz przypomnień
 • kalendarze urodzin
 • kalendarze rodzinne Google (Google Family)
 • wydarzenia z Kalendarza Google, które już miały miejsce
 • zaległe zadania Todoist
 • filtry i etykiety Todoist

Ta integracja nie obsługuje złożonych terminów cyklicznych, takich jak:

 • każde X dni wolnych lub dni roboczych
 • każdy [dzień tygodnia], koniec miesiąca
 • każdy [dzień tygodnia], każde X miesięcy
 • każdy n-ty dzień [miasiąca]
 • każdy [dzień tygodnia], każde X miesięcy
 • każdy n-ty [dzień tygodnia], każdy n-ty [dzień tygodnia]
 • każdy n-ty dzień [miesiąca lub roku]

Aby obejść to ograniczenie, utwórz duplikat zadania, a następnie zaplanuj odpowiednie terminy cykliczne.

Problemy z synchronizacją

Twój Kalendarz Google i Todoist mogą nie synchronizować się z kilku powodów. Zacznij od sprawdzenia poniższych:

Możesz to sprawdzić w następujący sposób:

 1. Otwórz zakładkę integracji.
 2. Przewiń w dół do Kalendarz Google.
 3. Tutaj zobaczysz, z którymi projektami Todoist zsynchronizowany jest Twój Kalendarz Google. Jeśli nie widzisz żadnych projektów oznacza to, że najpierw należy skonfigurować połączenie między Kalendarzem Google a wybranym projektem Todoist.

Aby synchronizacja przebiegła poprawnie, musi to być to samo konto, które zostało wskazane w trakcie konfigurowania integracji.

Synchronizowany kalendarz znajdziesz po lewej stronie okna Kalendarza Google, w części Moje Kalendarze.

Używasz kilku Kalendarzy Google? Jeśli tak, warto upewnić się, czy na pewno dodajesz wydarzenia do tego z nich, który zintegrowany jest z Twoim kontem Todoist.

Przeprowadź ręczną synchronizację swojego Kalendarza Google z kontem Todoist:

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w lewym górnym rogu.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Otwórz zakładkę Integracje.
 4. Przewiń w dół do Kalendarza Google, kliknij Synchronizacja manualna.
 5. Wybierz, czy aktualizować zadania na podstawie danych z Todoist, czy Kalendarza Google. Unikaj używania opcji Ignoruj.
 6. Kliknij Synchronizuj, aby potwierdzić.

Wskazówka

Jeśli żadna z powyższych porad nie pomogła rozwiązać problemu, spróbuj usunąć integrację z Kalendarzem Google, a następnie dodaj ją ponownie. W tym artykule znajdziesz szczegółowe wskazówki, jak to zrobić.

Problemy związane z określaniem terminów

Problemy synchronizacji pojawiające się w momencie określania lub przekładania terminów wydarzenia lub zadania mogą być spowodowane ograniczeniami integracji. Oto najczęstsze pytania użytkowników związane z planowaniem zadań i wydarzeń:

Nie. Zsynchronizowane między Todoist i Kalendarzem Google zostaną jedynie te zadania i wydarzenia, których termin jeszcze nie upłynął w momencie synchronizacji.

Aby uniknąć przypadkowego tworzenia duplikatów wydarzeń w Twoim Kalendarzu Google, Todoist nie aktualizuje wydarzeń w sytuacjach, gdy przekładasz zadania cykliczne lub zmieniasz ich termin. Zdajemy sobie sprawę, że taki mechanizm może sprawiać problemy i staramy się znaleźć jak najlepsze rozwiązanie. Jednym ze sposobów obejścia tego ograniczenia jest ręczne przesunięcie wybranych wydarzeń w Kalendarzu Google.

Tak, możesz odzyskać jakiekolwiek usunięte wydarzenia przywracając je z Kosza Kalendarza Gogle. Wystarczy wybrać wydarzenia, które chcesz przywrócić i kliknąć ikonkę cofnij.

Zdajemy sobie sprawę z tego ograniczenia. Niestety niewiele możemy zrobić, ponieważ naprawienie tej kwestii wymaga wprowadzenia poprawki w aplikacji Kalendarz Google.

Zdajemy sobie sprawę z tego ograniczenia i pracujemy nad znalezieniem rozwiązania. Kiedy oznaczasz ukończenie nadchodzącego lub zaległego zadania cyklicznego, Kalendarz Google przelicza wszystkie przyszłe terminy w oparciu o datę ukończenia. Niestety, przy okazji powoduje to również usunięcie z kalendarza wszystkich wcześniejszych dat ukończenia danego zadania.

Wszystko działa jak należy. Zadania cykliczne Todoist widoczne są w kalendarzu w perspektywie najbliższych 2 lat.

Problemy dotyczące współdzielenia/udostępniania

Jeśli napotkałeś(-aś) problem związany z Kalendarzem Google i/lub projektem Todoist współdzielonym z innymi użytkownikami, zapoznaj się proszę z informacjami poniżej:

Nie. Możesz jedynie mieć wgląd we własne lub nieprzypisane zadania.

Zdajemy sobie sprawę z tego ograniczenia. Jeśli w ustawieniach wybierzesz, aby zadania Todoist zostawały usunięte z kalendarza po ich ukończeniu, Kalendarz Google automatycznie usunie powiązane wydarzenie. Brak wydarzenia w Twoim kalendarzu aplikacja Kalendarz Google interpretuje jako odrzucenie zaproszenia.

Tak. Musisz się jednak upewnić, czy właściciel tego kalendarza nie zsynchronizował go już ze swoim kontem Todoist.

Następnie, właściciel kalendarza powinien wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz Kalendarz Google.
 2. Po lewej stronie, w części Moje kalendarze, najedź kursorem na kalendarz, który chcesz udostępnić
 3. Pojawi się ikona trzech kropek. Kliknij ją, a następnie wybierz Ustawienia i udostępnianie.
 4. W menu po lewej stronie wybierz Udostępnij wybranym osobom.
 5. Aby Twoi współpracownicy mogli synchronizować udostępniony kalendarz, osobno dla każdego z nich ustaw opcję może wprowadzać zmiany i zarządzać udostępnianiem.

Nie będzie to możliwe w sytuacji, gdy inna osoba uczestnicząca w danym wydarzeniu ma je już zsynchronizowane ze swoim kontem Todoist. Jednym ze sposobów na ominięcie tego poroblemu jest utworzenie duplikatu wydarzenia. Postępuj tak:

 1. Kliknij wybrane wydarzenie.
 2. Kliknij ikonę trzech kropek, aby otworzyć menu opcji.
 3. Wybierz Duplikuj. Wydarzenie powinno pojawić się teraz na Twoim koncie Todoist.

FAQ

Nie, w jednym momencie może istnieć tylko jedno powiązanie z wybranym kalendarzem. Na przykład, jeśli korzystasz z kalendarza Spotkania, nie może on być jednocześnie synchronizowany z dwoma oddzielnymi projektami w Todoist.

Nie. Pod-projekty traktowane są jako niezależne projekty, mimo że wyświetlane są jako elementy podrzędne w hierarchii. W takim przypadku należy więc utworzyć oddzielne połączenia między wszystkimi pod-projektami, które mają być synchronizowane z Kalendarzem Google.

Oczywiście! Postępuj według poniższych wskazówek:

 1. Otwórz zakładkę integracji.
 2. W sekcji Kalendarz Google odszukaj połączenie, które chcesz zmodyfikować i naciśnij Dostosuj.
 3. Wprowadź zmiany i kliknij Zapisz.

Nie. Synchronizowane mogą być tylko kalendarze należące do tego samego konta Google. Podczas konfigurowania integracji zostaniesz poproszony(-a) o wskazanie jednego konta Google, którego kalendarz będzie być synchronizowany z Twoim kontem Todoist.

Tak, jednak w tym celu należy najpierw usunąć integrację. Postępuj w ten sposób:

   1. Otwórz zakładkę integracji.
   2. Kliknij x obok Kalendarza Google.
   3. Kliknij OK, aby potwierdzić.

Tak, opisy zadań będą dodawane do wydarzeń w Kalendarzu Google, tak jak opisy wydarzeń będą dodawane do Twoich zadań w Todoist.

Nie. Te elementy nie pojawią się w wydarzeniu w Kalendarzu Google.

Etykiety współdzielone nie są obecnie obsługiwane, natomiast wszystkie etykiety osobiste powinny się automatycznie synchronizować z Todoist.

Ze względu na problemy występujące w trakcie przenoszenia lub usuwania elementów zdecydowaliśmy, że nie będziemy już dłużej oferować tej możliwości.

Jeśli włączysz integrację z Kalendarzem Google, a następnie dodasz połączenie obejmujące wszystkie projekty, przycisk Dodaj kalendarz będzie ukryty. W rezultacie nie będziesz w stanie dodać innego połączenia dla pojedynczego projektu.

Jeżeli rozpoczniesz od dodania połączenia dla pojedynczego projektu, w późniejszym czasie możliwe będzie tylko dodawanie innych połączeń dla pojedynczych projektów. Opcja połaczenia obejmującego wszystkie projekty nie będzie aktywna.

Zasada ta nie obowiązuje w sytuacji, gdy masz już jednocześnie aktywne połaczenie ze wszystkimi projektami oraz jedno lub kilka połączeń z pojedynczym projektem. Taki stan utrzyma się do czasu, gdy całkowicie usuniesz tę integrację.

Gdy Twoja integracja zostanie odrzucona, ustaw ją ponownie, używając tego samego Kalendarza Google, który poprzednio został zsynchronizowany z Twoim Todoist, aby uniknąć duplikowania go.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Jeśli w dalszym ciągu napotykasz problemy podczas używania integracji dla Kalendarza Google lub masz pytania wykraczające poza zakres niniejszego przewodnika, skontaktuj się z nami.