Tworzenie silnego hasła do konta Todoist


Aby poprawić bezpieczeństwo Twoich danych, wdrożyliśmy zabezpieczenie podczas logowania się na konto Todoist.

Adresy e-mail i hasła są sprawdzane w bazie danych Have I Been Pwned lub HIBP. Śledzi ona każde publicznie ujawnione naruszenie bezpieczeństwa danych.

Jeśli w wyniku jednego z tych naruszeń zostanie znaleziony adres e-mail lub hasło do konta Todoist, dostęp zostanie uznany za wątpliwy, a podczas próby zalogowania się na konto wystąpi komunikat o błędzie.

Wejdź w poniższe linki, aby sprawdzić, czy Twoje dane uwierzytelniające nie zostały naruszone:

Aby odzyskać dostęp do konta Todoist, zresetuj swoje hasło na stronie https://todoist.com/Users/forgotPassword i wygeneruj nowe, korzystając z generatora silnych haseł:

Uzyskaj pomoc

Jeśli masz problemy z utworzeniem silnego hasła do konta Todoist lub zalogowaniem się przy użyciu nowego hasła do konta, skontaktuj się z nami.