Ustawianie terminu cyklicznego w Todoist

Dostępne dla

 • Startowy
 • Pro
 • Business

Prawdopodobnie nie są Ci obce zadania, które powtarzają się w regularnych odstępach czasu – raporty miesięczne, wynoszenie śmieci, telefon do Mamy w dniu jej urodzin...

Zamiast za każdym razem tworzyć oddzielne zadanie, skorzystaj z terminów cyklicznych!

Kiedy ukończysz zadanie z terminem cyklicznym, odnowi się ono wraz z nowym, przewidzianym dla niego terminem realizacji – automatycznie i bez potrzeby dodatkowej ingerencji z Twojej strony.

Włączanie inteligentnego rozpoznawania dat

Zanim dodasz termin cykliczny upewnij się, czy włączona jest opcja automatycznego rozpoznawania terminów:

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w lewym górnym rogu Todoist.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Z menu ustawień wybierz Ogólne.
 4. Włącz opcję Rozpoznawanie dat.

Dodawanie terminu cyklicznego

Notatka

Terminy cykliczne nie są obecnie obsługiwane w językach czeskim i tureckim. Skorzystaj z tego formularza, aby wysłać sugestię rozszerzenia wsparcia dla dodatkowych języków.

Wpisz termin cykliczny w polu nazwy zadania używając naturalnego języka. Na przykład każdy poniedziałek lub co drugi tydzień.

Inteligentne Szybkie Dodawanie automatycznie rozpozna, podświetli i doda termin cykliczny do zadania.

recurring-dates-web-help-center.png

Wskazówka

Może się zdarzyć, że wpisana data będzie częścią nazwy zadania, a nie terminem jego wykonania.

Na przykład, w zadaniu Utworzyć raport miesięczny, słowo miesięczny zostanie rozpoznane jako termin cykliczny. Jeśli tak się stanie, po prostu kliknij lub naciśnij słowo, by usunąć podświetlenie. Możesz też całkowicie wyłączyć automatyczne rozpoznawanie dat.

Dobre praktyki

Dodając termin cykliczny weź pod uwagę poniższe porady. W ten sposób ułatwisz Todoist jego prawidłowe rozpoznanie:

 • Datę początkową umieść na końcu: co 14 dni o 7:00 od 1 listopada
 • Godzinę wykonania zadania umieść po dacie: co drugi wtorek o 7:00 od 1 listopada
 • Wymień dni tygodnia, w których będzie się odnawiał termin cykliczny: każdy poniedziałek, wtorek, środa i czwartek

  Todoist nie rozpoznaje zwrotu każdego dnia oprócz jako terminu cyklicznego.

Kilka przykładów terminów cyklicznych

Funkcja terminów cyklicznych zapewnia tak wiele możliwości, że czasami naprawdę trudno się w tym połapać. Zacznijmy od kilku prostych przykładów:

Wpisz…aby dodać następujący termin cykliczny:
każdy dzień lub codzienniekażdego dnia, zaczynając od dziś
każdego rankacodziennie o 9
każdego popołudniacodziennie o 12:00
każdego wieczorucodziennie o 19:00
każdej nocycodziennie o 22:00
każdy dzień roboczy lub każdy dzień tygodniaw każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek
każdy tydzień lub co tydzieńco tydzień, zaczynając od dziś
każdy weekendco sobotę
każdy miesiąc lub co miesiącco miesiąc, zaczynając od dziś
każdy trzeci piątekw każdy trzeci piątek miesiąca
każdy 27 lub co 2727 dnia każdego miesiąca
każdy rok lub co rokco rok, zaczynając od dziś
każdy 27 styczniaw każdy 27 dzień stycznia
każdy ostatni dzieńostatniego dnia każdego miesiąca
każda godzinaco godzinę, zaczynając od teraz

Notatka

Jeśli zaplanujesz zadanie cykliczne na każdy dzień, jego kolejny termin będzie określany w oparciu o faktyczny moment wykonania zadania. Oznacza to, że jeśli termin realizacji przypadał na wczoraj, a zadanie wykonasz dziś, kolejny termin jego wykonania zostanie wyznaczony na jutro.

Określając daty rozpoczęcia i zakończenia zadań o charakterze cyklicznym możesz używać języka naturalnego:

Wpisz…aby dodać następujący termin cykliczny:
codziennie od 3 sierpniakażdego dnia, zaczynając od 3 sierpnia
codziennie do 3 sierpniakażdego dnia, kończąc na 3 sierpnia
każdego dnia przez 3 tygodniecodziennie przez okres 3 tygodni, zaczynając od dziś (możesz też wpisać „codziennie przez 3 tygodnie”)
każdego dnia od 10 maja do 20 majakażdego dnia między 10 a 20 maja (możesz też wpisać „codziennie od 10 maja do 20 maja”)

Wskazówka

Więcej na temat określania dat początkowych dowiesz się tutaj.

Wpisz…aby dodać następujący termin cykliczny:

co 12 godzin zaczynając od 9:00

codziennie o 9:00 i 21:00

każdy poniedziałek, piątek o 20

w każdy poniedziałek i piątek o 20:00

każdy 3 piątek o 8

w każdy trzeci piątek miesiąca o 8:00

co 6 tygodni o 9 od 3 stycznia

co 6 tygodni o 9:00 rano, zaczynając od 3 stycznia

każdy piątek w południe

w każdy piątek o 12:00

każdy pon rano

w każdy poniedziałek o 9:00

wieczorem każda środa

w każdą środę o 19:00

Notatka

W zadaniach ze złożonymi terminami cyklicznym nie jest możliwe określenie różnych godzin dla poszczególnych dni. Oznacza to, że jeśli utworzysz zadanie z terminem każdy poniedziałek, piątek o 20, do obu terminów zostanie przypisana godzina 20:00.

Wpisz…aby dodać następujący termin cykliczny:

każdy poniedziałek, piątek lub co poniedziałek, piątek lub co pon, pt

każdy poniedziałek i każdy piątek

każdy 2, 15, 27

2, 15 i 27 dzień każdego miesiąca

każdy 14 sty, 14 kwi, 15 cze, 15 wrz

każdy 14 stycznia, 14 kwietnia, 15 czerwca i 15 września

co 15 dzień roboczy, pierwszy dzień roboczy, ostatni dzień roboczy

każdy 15-ty dzień roboczy, każdy pierwszy i ostatni dzień roboczy miesiąca

każda 1 środa sty, 3 czwartek lip

pierwsza środa każdego stycznia oraz trzeci czwartek każdego lipca

Możesz utworzyć zadanie cykliczne, które będzie się powtarzało w regularnych odstępach czasu – zarówno na podstawie planowanego jak i rzeczywistego terminu jego realizacji. W tym celu skorzystaj z operatora co/co! lub każdy/każdy!. Oto szczegóły:

 • Co: Kiedy ukończysz zadanie z terminem co 3 miesiące, następny termin realizacji zostanie wyznaczony na dzień przypadający dokładnie 3 miesiące po pierwotnie ustalonym terminie zadania. Jeśli więc 10 stycznia utworzyłeś(-aś) zadanie cykliczne z terminem co 3 miesiące, zadanie będzie się odnawiać z terminami odpowiednio: 10 stycznia, 10 kwietnia, 10 lipca itd. – niezależnie od tego, w jakich dniach tak naprawdę uda Ci się je ukończyć za każdym razem.
 • Co!: Kiedy ukończysz zadanie z terminem co! 3 miesiące, następny termin realizacji zostanie wyznaczony na dzień przypadający dokładnie 3 miesiące po dniu, kiedy faktycznie ukończyłeś(-aś) to zadanie. Jeśli więc zamiast zaplanowanego pierwotnie 10 stycznia, udało Ci się ukończyć zadanie dopiero 20 stycznia, kolejny termin realizacji tego zadania zostanie wyznaczony na 20 kwietnia.

Oto kilka przykładów terminów cyklicznych wykorzystujących operator co/co! lub każdy/każdy!:

Wpisz…aby dodać następujący termin cykliczny:

co 3 dni

co trzy dni, zaczynając od dziś

każdy pierwszy dzień roboczy

pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca

każdy ostatni dzień roboczy

ostatni dzień roboczy każdego miesiąca

każdy 3 dzień roboczy

trzeci dzień roboczy każdego miesiąca

co kwartał lub kwartalnie

co 3 miesiące, zaczynając od dziś

co! 3 godziny

co 3 godziny od czasu ukończenia zadania

co! 5 dni

co 5 dni od dnia ukończenia zadania, zaczynając od dziś

co! 2 miesiące

co 2 miesiące od dnia ukończenia zadania, zaczynając od dziś

po 10 dniachtermin ten będzie interpretowany jako co! 10 dni, zaczynając od dziś

po 10 dniach od 1 sierpnia

termin ten będzie interpretowany jako co! 10 dni, zaczynając od 1 sierpnia

Uwaga

Każdy tydzień jest przykładem dynamicznego terminu cyklicznego. Oznacza to, że kolejny termin zostanie wyznaczony na podstawie dnia, w którym faktycznie udało Ci się ukończyć to zadanie.

 • Na przykład: jeśli zadanie cykliczne z terminem każdy tydzień ukończysz w poniedziałek, kolejny termin jego wykonania zostanie wyznaczony na najbliższy poniedziałek. Jeśli natomiast ukończysz je we wtorek, wówczas kolejne wystąpienie zadania nastąpi w najbliższy wtorek.

Todoist planuje terminy zadań cyklicznych wyłącznie w przyszłości. Jeśli zadanie cykliczne jest zaległe, a jego kolejny termin przypadałby na dzień, który już minął, zamiast tego zostanie ono zaplanowane na kolejny termin wypadający w przyszłości.

 • Na przykład: jeśli utworzysz zadanie z terminem co 3 miesiące od 15 stycznia 2023, jednak ukończysz je dopiero 19 września 2023 r., kolejny termin zostanie wyznaczony na 15 października 2023 r. (ponieważ zarówno 15 kwietnia, jak i 15 lipca byłyby już wtedy datami przeszłymi).
Wpisz…aby dodać następujący termin cykliczny:

co drugi dzień

co drugi dzień, zaczynając od dziś

co drugi tydzień

co drugi tydzień, zaczynając od dziś

co drugi miesiąc

co drugi miesiąc, zaczynając od dziś

co drugi rok

co drugi rok, zaczynając od dziś

co drugi pon

co drugi poniedziałek, zaczynając od dziś

Zamiast wpisywać datę, czasami możesz użyć zwyczajowej nazwy konkretnego dnia lub święta. Oto kilka przykładów:

Wpisz…aby dodać następujący termin cykliczny:
nowy rok1 stycznia
walentynki14 lutego
halloween31 października
sylwester31 grudnia

Notatka

Święto Wielkiej Nocy i inne święta ruchome nie są obecnie rozpoznawane przez Todoist.

Specjalne podziękowania dla Leightona Price'a, ambasadora Todoist, za dostarczenie wielu przykładów wykorzystanych w tym artykule.

Zobacz przyszłe wystąpienia zadań cyklicznych

Kolejne wystąpienia zadania nie będą widoczne, jeśli korzystasz z widoku w układzie listy lub tablicy. Dzieje się tak, ponieważ zadania cykliczne mają odnawiający się termin realizacji, zamiast stanowić serię odrębnych zadań.

Oto przykład:

Utworzyłeś(-aś) zadanie „Porządki domowe” z terminem cyklicznym „każdy 28 dzień miesiąca”.

Zadanie jest zaplanowane na 28 dzień bieżącego miesiąca. Po oznaczeniu zadania jako wykonane, jego termin zostanie zmieniony na 28 dzień kolejnego miesiąca.

Jeśli korzystasz z układu kalendarza, kliknij Widok i wybierz Kolejne wystąpienia, aby zobaczyć wszystkie wystąpienia zadania.

Zmiana terminu zadania z terminem cyklicznym

Jeśli z jakiegoś powodu potrzebujesz przełożyć zadanie na inny dzień, zmień jego termin.

Podczas zmiany terminu zadania z terminem cyklicznym, następne wystąpienie będzie zależało od rodzaju terminu cyklicznego:

 • Bezwarunkowy termin cykliczny: następne wystąpienie zawsze nastąpi konkretnego dnia tygodnia lub danego dnia miesiąca. Na przykład: każdy wtorek lub każdy piętnasty dzień.
 • Warunkowy termin cykliczny: następne wystąpienie nastąpi w oparciu o nowo ustalony termin. Nie ma możliwości przełożenia zadań na inny termin, gdzie nadal zachowany byłby oryginalny schemat występowania zadań. Na przykład: co tydzień lub co 12 dni.

Ukończenie zadania z terminem cyklicznym

Aby ukończyć zadanie z terminem cyklicznym, naciśnij ikonę kółka obok nazwy zadania.

Jeśli zadanie zostanie ukończone, jego termin automatycznie zmienia się na kolejny zaplanowany. Takie zadanie nie będzie widoczne na liście ukończonych zadań w projekcie, jednak fakt jego ukończenia zostanie odnotowany w Dzienniku Aktywności.

Aby ukończyć zadanie bez ustanawiania kolejnego terminu jego realizacji:

 1. Kliknij zadanie, aby wyświetlić widok zadania.
 2. Naciśnij ikonę trzech kropek.
 3. Kliknij Ukończ na zawsze.

Ukończenie zaległego zadania z terminem cyklicznym

Jeśli określając termin cykliczny użyjesz symbolu „!” (np. każdy! dzień lub kady dzień, kolejny termin jego ukończenia będzie zależeć od faktycznego dnia ukończenia zadania.

Jeśli termin realizacji zadania upłynął wczoraj, a wykonasz je dziś, zadanie nie zostanie przeniesione na dziś. Zamiast tego, kolejne wystąpienie zadania zostanie wyznaczone na jutro.

Ukończenie przełożonego na później zadania z terminem cyklicznym

Jeśli zadanie z terminem cyklicznym zostanie przełożone na bardziej odległy termin, wszystkie wystąpienia zadania przypadające w okresie między dziś a nowym terminem zostaną pominięte.

Oto przykład:

Wyobraź sobie, że dziś jest 1 listopada 2000 roku, a termin Twojego zadania to „każdy 1 grudnia”.

Jeśli zadanie to zostanie przełożone na 5 stycznia oraz ukończone przed tą datą, dotychczasowy termin (czyli 1 grudnia 2000 roku) zostanie pominięty. Najbliższe wystąpienie zadania to 1 grudnia 2001 roku.

Obecnym terminem zadania jest 1 grudnia 2002 r.

Cofnięcie ukończenia zadania z terminem cyklicznym

Tuż po oznaczeniu ukończenia zadania cyklicznego, w dolnej części ekranu Todoist pojawi się okienko umożliwiające cofnięcie tej czynności. Będzie ono widoczne tylko przez kilka sekund.

Recurring Date.png

Kliknij Cofnij, jeśli chcesz anulować czynność ukończenia zadania. Zostanie przywrócony termin cykliczny sprzed jego ukończenia.

Jaśli ukończyłeś(-aś) zadanie i nie będzie już dostępna opcja anulowania, cofnięcie procesu nie będzie możliwe.

FAQ

Nie. Jeśli zaplanujesz zadanie cykliczne na każdy! dzień lub każdy dzień, kolejny termin jego realizacji zostanie określony w oparciu o faktyczny moment oznaczenia zadania jako ukończone. Oznacza to, że jeśli termin realizacji przypadał na wczoraj, a zadanie wykonasz dziś, kolejny termin jego wykonania zostanie wyznaczony na jutro.

Tak. Pod warunkiem, że dni te da się wyznaczyć według reguły. Na przykład: każdy poniedziałek, wtorek.

W opisie terminu cyklicznego operatora każdy/co można użyć tylko raz. Oznacza to, że termin zdefiniowany jako każdy poniedziałek co godzinę nie zadziała.

Niestety, w Todoist nie da się zobaczyć wszystkich nadchodzących wystąpień zadania cyklicznego. Dzieje się tak, ponieważ zadanie cykliczne jest traktowane jako pojedyncze zadanie z przesuwającym się terminem realizacji, a nie jako seria kilku odrębnych zadań.

Na przykład, jeśli utworzysz zadanie Posprzątać w domu i wpiszesz jego termin jako 28 co miesiąc, pierwszy termin realizacji zadania zostanie zaplanowany na 28 dzień bieżącego miesiąca. Kiedy ukończysz zadanie, termin jego następnej realizacji przesunie się o miesiąc – w tym przypadku oznaczać to będzie 28 dzień kolejnego miesiąca.

Możesz to zrobić, wpisując termin jako kilka wybranych dni oraz określając dodatkowo termin zakończenia zadania.

Na przykład, jeśli chcesz zaplanować zadanie na najbliższą środę, piątek i sobotę wystarczy, że wpiszesz każda środa, piątek, sobota do soboty. Zadanie to nie powtórzy się po sobocie.

Aby przełożyć zadanie cykliczne, skorzystaj z terminarza, klikając prawym klawiszem (w wersjach na przeglądarkę, Windows i macOS) lub przeciągając w lewo (w przypadku iOS i Androida) i wybierając tam nowy termin dla zadania.

Notatka

Jeśli zamiast tego po prostu wpiszesz nowy termin, zadanie straci charakter zadania cyklicznego.

Oczywiście. Wykonaj kroki opisane tutaj.

Aby wyświetlić wszystkie zadania cykliczne na danym koncie, możesz użyć wyszukiwania według terminu cykliczne lub utworzyć filtr z zapytaniemcykliczne.

Co do zasady, widoczne jest tylko jedno, najbliższe wystąpienie zadania cyklicznego.

Jeśli korzystasz z subskrypcji Pro lub Business, masz dostęp do układu kalendarza. Jeśli w widoku Nadchodzące włączony jest układ kalendarza, zobaczysz w nim wszystkie zaplanowane wystąpienia zadań cyklicznych. Opcję tę możesz włączyć lub wyłączyć w ustawieniach Widoku.