Resetowanie pod-zadania w Todoist

Dostępne dla

 • Startowy
 • Pro
 • Business

Funkcja eksperymentalna


Być może masz na swojej liście duże i skomplikowane zadania cykliczne, które mogłyby zostać podzielone na pod-zadania? Jeśli tak, na pewno przyda Ci się możliwość ich resetowania za każdym razem, gdy ukonczysz zadanie nadrzędne, do którego należą.

Reset sub-tasks

Określanie domyślnego zachowania dla pod-zadań

Jeśli chcesz, aby pod-zadania w Todoist domyślnie zachowywały się w określony sposób, możesz to wybrać w ustawieniach:

 1. Otwórz Ustawienia.
 2. Otwórz zakładkę Ogólne.
 3. Przewiń w dół, aż zobaczysz opcję Resetuj pod-zadania.
 4. Użyj przełącznika Ukończenie zadania cyklicznego zresetuje jego pod-zadania, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Wybieranie sposobu, w jaki zostanie ukończone cykliczne zadanie nadrzędne

Możesz też określić, co domyślnie stanie się w momencie ukończenia zadania nadrzędnego. Postępuj w ten sposób:

 1. Kliknij cykliczne zadanie nadrzędne, aby otworzyć widok zadania.
 2. Naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu widoku zadania.
 3. Kliknij Ukończ zadanie cykliczne i wybierz jedną z poniższych opcji:
  • Ukończ: zadanie nadrzędne zostanie ukończone i zaplanowane w kolejnym terminie zgodnie z jego harmonogramem (na przykład, jeśli termin cykliczny to każdy poniedziałek, zadanie zostanie zaplanowane na najbliższy poniedziałek), jednak nie wpłynie to w żaden sposób na pod-zadania. Te z nich, które do tej pory udało Ci się ukończyć pozostaną ukończone, pozostałe będą oznaczone jako nieukończone.
  • Ukończ i resetuj pod-zadania: zadanie nadrzędne zostanie ukończone i zaplanowane w kolejnym terminie zgodnie z jego harmonogramem (na przykład, jeśli termin cykliczny to każdy poniedziałek, zadanie zostanie zaplanowane na najbliższy poniedziałek), zostaną również zresetowane terminy wszystkich pod-zadań.

   Notatka

   W chwili, gdy ukończysz zadanie resetując jego pod-zadania, Todoist nie zresetuje pod-zadań drugiego stopnia.

  • Ukończ na zawsze: zarówno zadanie nadrzędne, jak i pod-zadania zostaną oznaczone jako ukończone na zawsze.

FAQ

Tak. W ten sposób możesz zresetować nie więcej niż 30 pod-zadań.

Nie. Funkcje te są dostępne wyłącznie dla cyklicznych zadań nadrzędnych.