Zarządzanie płatnościami w planie Pro

Dostępne dla

 • Pro

Jak zaktualizować dane rozliczeniowe?

Dbaj o to, by Twoje dane rozliczeniowe były aktualne. Dzięki temu unikniesz problemów podczas przedłużania subskrypcji Todoist. Sposób aktualizacji danych zależy od tego, w jaki sposób została ona aktywowana.

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w lewym górnym rogu.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Otwórz zakładkę Subskrypcja.
 4. Kliknij Przejdź do płatności.
 5. W sekcji Dane rozliczeniowe kliknij przycisk Aktualizuj dane.
 6. Zaktualizuj swoje dane.
 7. Kliknij Zapisz.

Aby zmienić dane rozliczeniowe poprzez App Store, postępuj według instrukcji na stronie Apple.

Aby zmienić dane rozliczeniowe poprzez sklep Google Play, postępuj według instrukcji na stronie Google.

Jak zaktualizować dane karty płatniczej?

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w lewym górnym rogu.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Otwórz zakładkę Subskrypcja.
 4. Kliknij Przejdź do płatności.
 5. W sekcji Metoda płatności kliknij Dodaj sposób płatności.
 6. Wpisz dane nowej karty płatniczej.
 7. Wybierz, czy chcesz używać tej karty jako domyślnego sposobu płatności.
 8. Kliknij Dodaj.

Aby zaktualizować dane karty płatniczej poprzez App Store, postępuj według instrukcji na stronie Apple.

Aby zaktualizować dane karty na potrzeby zakupów w sklepie Google Play, postępuj według instrukcji na stronie Google.

Jak zmienić cykl rozliczeniowy?

Plan Pro dostępny jest w miesięcznym lub rocznym cyklu rozliczeniowym. W dowolnym momencie możesz go zmienić.

Zarówno sposób dokonania zmiany, jak i jej skutki zależą tego, w jaki sposób ulepszyłeś(-aś) swoje konto (bezpośrednio przez stronę Todoist czy przez jeden ze sklepów z aplikacjami).

Jeśli płatności za Pro dokonano kartą kredytową lub debetową poprzez naszą stronę, cykl rozliczeniowy zmienisz w ten sposób:

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w lewym górnym rogu.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Otwórz zakładkę Subskrypcja.
 4. Kliknij Przejdź do płatności.
 5. Kliknij Zaktualizuj plan po prawej stronie.
 6. Wybierz nowy cykl rozliczeniowy (miesięczny lub roczny).
 7. Kliknij Wybierz.
 8. Kliknij Kontynuuj, aby zapisać zmiany.

Zmiana cyklu z miesięcznego na roczny

W przypadku zmiany cyklu rozliczeniowego z miesięcznego na roczny, nową subskrypcję rozpoczniesz z dniem dokonania zmiany.

Twoja subskrypcja odnowi się automatycznie dokładnie po upływie roku od dnia, w którym dokonano zmiany. Jeśli w wyniku niepełnego wykorzystania okresu subskrypcji miesięcznej na Twoim koncie znajdują się wolne środki, kwota ta zostanie odliczona od najbliższej faktury za subskrypcję roczną.

 • Przykład: jeśli konto ulepszono do Pro (z cyklem miesięcznym) 20 kwietnia 2022 roku a 16 maja 2022 roku zmieniono tryb rozliczeniowy na roczny, nowy (roczny) tryb rozliczeniowy rozpocznie się 16 maja, a jego odnowienie nastąpi 16 maja 2023 roku. Twoja najbliższa faktura zostanie pomniejszona o środki za niewykorzystane 4 dni subskrypcji miesięcznej.

Zmiana cyklu z rocznego na miesięczny

Jeśli zmienisz tryb płatności z rocznego na miesięczny, Twoja subskrypcja automatycznie odnowi się dokładnie po upływie miesiąca od dnia, w którym dokonałeś(-aś) zmiany.

Jeśli w wyniku niepełnego wykorzystania okresu subskrypcji rocznej na Twoim koncie znajdą się wolne środki, pozostała kwota zostanie wykorzystana na opłacenie kolejnych płatności miesięcznych, aż do jej wyczerpania.

 • Przykład: jeśli roczna subskrypcja Pro rozpoczęła się 20 kwietnia 2022 roku, a 20 lipca 2022 roku zmieniono tryb rozliczeniowy na miesięczny, nowy (miesięczny) tryb rozliczeniowy rozpocznie się 20 lipca 2022 roku. Jego najbliższe odnowienie nastąpi 20 sierpnia 2022 r. Równowartość niewykorzystanych 9 miesięcy z Twojej subskrypcji rocznej zasili saldo konta, z którego będą pokrywane kolejne opłaty miesięczne, aż do wyczerpania środków.

Aby zmienić cykl rozliczeniowy poprzez App Store, postępuj według tej instrukcji Apple. Jeśli po wykupieniu Pro przez App Store lub Mac App Store dokonałeś(-aś) zmiany subskrypcji z miesięcznej na roczną (lub na odwrót), zmiana ta odniesie skutek dopiero po zakończeniu się bieżącej subskrypcji.

 • Przykład: jeśli korzystasz z subskrypcji rocznej, a następnie zmienisz cykl rozliczeniowy na miesięczny w sytuacji, gdy do zakończenia cyklu rocznego pozostanie jeszcze pół roku, zmiana wejdzie w życie dopiero po upływie 6 miesięcy. Po tym czasie cykl rozliczeniowy zmieni się na miesięczny.

Jeśli chcesz zmienić swój cykl rozliczeniowy z miesięcznego na roczny (lub na odwrót), anuluj swoją obecną subskrypcję w sklepie Google Play. Następnie rozpocznij nową subskrypcję, wybierając inny cykl rozliczeniowy.

W przypadku subskrypcji wykupionych poprzez Google Play nie da się zmienić cyklu rozliczeniowego w trakcie jego trwania, dlatego jakakolwiek zmiana nie będzie miała wpływu na bieżący cykl, ani związane z nim rozliczenia. Nowy cykl możesz określić w trakcie ponownej subskrypcji.

FAQ

W przypadku subskrypcji rocznej, uzyskanie zwrotu możliwe jest w trakcie 30 dni od daty jej zakupu lub odnowienia. Szczegółowy opis jak to zrobić znajdziesz tutaj.

Aby zmienić metodę płatności, anuluj obecną subskrypcję, a następnie zapisz się ponownie do planu Todoist Pro, wybierając preferowaną metodę płatności.

Notatka

Jeśli zapiszesz się przez App Store lub Google Play, płatność będzie pobrana natychmiast, nawet jeśli wciąż pozostał Ci niewykorzystany czas subskrypcji w planie Todoist Pro na Twoim koncie (czas ten będzie ponownie dodany po wygaśnięciu planu płatnego).

Niestety ze względu na ograniczenia systemu płatności, usunięcie danych karty płatniczej możliwe jest dopiero po dodaniu nowej karty. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc w usunięciu karty powiązanej z Twoim kontem.