Pierwsze kroki: zadania


Zadania stanowią najważniejszy element Todoist. Mogą być bardzo różnorodne:

 • Nie chcesz zapomnieć o telefonie do mamy? Utwórz zadanie!
 • Musisz przynieść istotne dokumenty na to niezwykle ważne spotkanie? Utwórz zadanie!
 • Chcesz kupić mleko po drodze do domu? Utwórz zadanie!

Dowiedz się, jak utworzyć, edytować, zaplanować lub usuwać zadania.

Tworzenie zadań

Zadanie możesz utworzyć na kilka sposobów:

 • Kliknij lub naciśnij ikonkę +, aby otworzyć okno Szybkiego Dodawania.
 • W przeglądarce lub na komputerze stacjonarnym: kliknij przycisk Dodaj zadanie w widoku projektu, etykiety lub filtra.
 • W widoku zadania możesz tworzyć pod-zadania. W tym celu naciśnij Dodaj pod-zadanie.

Edytowanie zadań

Zadanie może wymagać dodania nowego terminu, etykiety, sekcji lub priorytetu. Istnieje kilka sposobów wprowadzania zmian w zadaniu:

 • Skorzystaj z widoku zadania, aby wprowadzić zmiany w nazwie zadania, dacie, projekcie, priorytecie i innych.
 • Użyj skrótów Szybkiego Dodawania wprowadzając je po nazwie zadania, aby szybko dodać zadanie lub wprowadzić w nim zmiany.

  Na przykład, wpisz następującą nazwę zadania:

  #Praca dziś

  To przeniesie zadanie do projektu #Praca i wyznaczy jego termin na dziś.

 • W Todoist na iOS i Todoist na Androida użyj menu kontekstowych, aby szybko wprowadzać zmiany w zadaniach.
 • Kliknij ikonę uchwytu przeciągania, aby przeciągać zadania pomiędzy sekcjami. Jeśli jednak w widoku włączona jest opcja grupowania (na przykład: Dziś), nie będziesz w stanie przenieść zadań między grupami.

Kończenie zadań

Moment ukończenia zadania to bez wątpienia najbardziej satysfakcjonująca chwila pracy z Todoist.

Po ukończeniu zadania, kliknij lub dotknij kółka obok zadania.

Podczas pracy z zadaniami w sekcjach ukończone zadania pozostają w sekcjach, w których zostały ukończone. Aby przenieść ukończone zadanie do innej sekcji, należy najpierw anulować jego ukończenie. Następnie, przenieś zadanie do innej sekcji.

Włącz dźwięk ukończenia zadania

Aby zwiększyć swoją motywację, włącz dźwięk ukończenia zadania.

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w lewym górnym rogu Todoist.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij Ogólne.
 4. Przewiń do sekcji Dźwięk i wygląd.
 5. Włącz dźwięk ukończenia zadania na komputerze, w przeglądarce lub na urządzeniu mobilnym.

Anulowanie ukończenia zadania

Jeśli ukończysz zadanie, którego nie zamierzałeś(-aś) wykonać, lub jeśli chcesz przywrócić ukończone zadanie, możesz anulować jego ukończenie.

Aby anulować ukończenie zadania:

 1. Kliknij przycisk Widok w prawym górnym rogu ekranu.
 2. Włącz Ukończone zadania.
 3. Kliknij symbol zaznaczenia, aby anulować ukończenie zadania.

Zmiana terminu zadania

Nie zawsze będzie tak, że uda Ci się wykonać wszystkie zadania zaplanowanie na dany dzień. Nie przejmuj się! Todoist umożliwia bezproblemową zmianę terminów zadań.

Zmiana terminu dla pojedynczego zadania

 1. Najedź kursorem na zadanie, którego termin chcesz zmienić i kliknij ikonkę kalendarza.
 2. Wybierz nowy termin dla zadania, klikając jedną z zaproponowanych dat lub wybierając nowy termin z kalendarza.

Zmiana terminu dla wielu zadań jednocześnie

 1. Naciśnij Ctrl (Windows) lub Cmd (macOS) i kliknij każde z zadań, aby je zaznaczyć/odznaczyć. Aby zaznaczyć kilka kolejnych zadań przytrzymaj Shift, a następnie kliknij pierwsze i ostatnie zadanie z zakresu.
 2. Na pasku, który pojawi się na górze, kliknij Termin i wybierz nowy termin dla wszystkich wybranych zadań.

Zmiana terminu zadania w widoku Dziś lub Nadchodzące

 1. Najedź kursorem na zadanie, którego termin chcesz zmienić i przytrzymaj szary uchwyt, który pojawi się z lewej strony nazwy zadania.
 2. Przeciągnij i upuść zadanie w nowym miejscu na obszarze kalendarza.

Zmiana terminu wszystkich zaległych zadań w​​ widoku Dziś lub Nadchodzące

 1. Kliknij Zmień termin w prawym górnym rogu zaległych zadań.
 2. Wybierz nowy termin da wszystkich zaległych zadań.

Jeśli przełożysz zadanie cykliczne o terminem względnym, na przykład, „każde 2 tygodnie”, zadanie będzie się powtarzało co 2 tygodnie od nowego terminu realizacji.

Jeśli przełożysz zadanie cykliczne, które powtarza się w konkretnych dniach, np. „każdy poniedziałek”, jego kolejne terminy realizacji nie zmienią się.

Usuwanie zadań

Jeśli chcesz usunąć zadanie z listy zadań bez jego ukończenia, możesz je skasować. Postępuj tak:

 1. Kliknij prawym przyciskiem na zadaniu, które chcesz usunąć.
 2. Z rozwijanego menu wybierz Usuń zadanie.
 3. Kliknij Usuń aby potwierdzić.

FAQ

Odznaczenie wykonania zadania cyklicznego może nastąpić tylko w sytuacji, gdy ukończono wszystkie powtórzenia tego zadania. Kliknij cofnij w wyskakującym okienku (w wersji na przeglądarkę, Windows i macOS) lub dotknij pola z opcją anulowania zadania, które pojawi się na dole ekranu (iOS, Android).

Nie ma możliwości odznaczenia realizacji jednego z wcześniejszych powtórzeń zadania. Na przykład, jeśli Twoje zadanie ma termin cykliczny „każdego dnia” i dziś już oznaczyłeś(-aś) je jako ukończone, możliwe będzie anulowanie wyłącznie dzisiejszego wykonania tego zadania. Nie ma możliwości anulowania oznaczenia wykonania powtórzeń tego zadania z dni poprzedzających.

Zwróć uwagę, że anulowanie wykonania zadania nie będzie możliwe po tym, jak zniknie wyskakujące okienko. Gdy się to zdarzy, możesz utworzyć nowe zadanie lub zmodyfikować termin realizacji obecnego zadania, dodając nowy termin cykliczny rozpoczynający się w momencie dotychczasowego zakończenia zadania.

Jeśli zadanie cykliczne nie jest już dłużej potrzebne, możesz ukończyć je na zawsze:

Kliknij zadanie prawym przyciskiem i wybierz Ukończ na zawsze.