Przekazywanie e-maili do Todoist

Dostępne dla

 • Startowy
 • Pro
 • Business

Platformy

 • Web
 • macOS
 • Windows 10

Możesz łatwo przesyłać swoje e-maile z dowolnego klienta poczty e-mail do Todoist, aby tworzyć zadania lub komentarze — jest to szczególnie przydatne, jeśli chcesz zachować porządek w skrzynce odbiorczej.

Przekazywanie e-maila do projektu, aby utworzyć zadanie

Możesz zamieniać e-maile w zadania Todoist, przesyłając je do projektów. Kiedy prześlesz e-mail, temat e-maila będzie nazwą zadania, a jego treść zostanie dodana jako komentarz. Do zadania zostaną również dołączone wszystkie załączniki o rozmiarze nieprzekraczającym 25MB.

Aby znaleźć adres e-mail projektu:

 1. Kliknij swój projekt lub Skrzynkę na pasku bocznym.
 2. Kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz Wysyłaj zadania do tego projektu przez e-mail.
 4. Kliknij przycisk Skopiuj adres e-mail obok wyświetlonego adresu e-mail.

Korzystaj z tego adresu, by przesyłać e-maile do projektu.

Dodawanie szczegółów zadania w e-mailu

Z poziomu klienta poczty możesz również dodać termin, etykiety, określać priorytet i przypisywać osoby. Wystarczy, że umieścisz odpowiednie komendy w tytule lub dowolnym miejscu w treści e-maila, powyżej swojego podpisu.

Aby od razu ustalić termin zadania, dodaj <termin termin>. Na przykład: <termin jutro>, <termin 22/12>, <termin każdy co drugi dzień> lub <termin każdego ostatniego dnia>. Możesz tu zastosować dowolny z formatów Todoist określających termin lub termin cykliczny.

Notatka

Przy dodawaniu terminu realizacji zadania w treści wiadomości musi pojawić się słowo „termin”. Na przykład, samo słowo <jutro> może nie zostać rozpoznane. Należy użyć wyrażenia <termin jutro>.

Notatka

Rozpoznawanie terminów nie jest obecnie obsługiwane w językach czeskim i tureckim, jednak pracujemy nad tym i planujemy w przyszłości to zmienić.

Aby dodać etykietę, wpisz @nazwaetykiety. Na przykład @praca, @email lub @5min.

Aby określić priorytet, dodaj p1, p2, p3 itd.

Aby przypisać zadanie podczas przesyłania e-maila do projektu współdzielonego, dodaj +imię\ nazwisko osoby przypisanej w temacie e-maila. Na przykład, jeśli współpracujesz z Martą Kowalską i chcesz przypisać jej zadanie wystarczy, że wpiszesz +MartaKowalska. Wpisanie samego imienia również działa, możesz więc wpisać +Marta, pod warunkiem, że istnieje tylko jeden użytkownik w projekcie o tym imieniu.

Jeśli przekażesz wiadomość e-mail z tym tematemZostanie utworzone to zadanie Todoist
Dołącz do naszego następnego wydarzenia! <data piątek> p1Zadanie o nazwie „Dołącz do naszego następnego wydarzenia!” o priorytecie 1z​ terminem na piątek.
Fwd: Jutrzejsze spotkanie <jutro>  @praca p2 +Ania\ KowalskaZadanie o nazwie „Fwd: Jutrzejsze spotkanie”, priorytecie 2, z terminem na jutro, przypisane do Ani Kowalskiej, z etykietą @praca.
Re: Artykuły biurowe @email p3 <z terminem w następną środę>Zadanie o nazwie „Re: Artykuły biurowe”, o priorytecie 3z terminem na następną środę, z etykietą @email.

Przesyłanie e-maila do zadania, aby dodać komentarz

Możesz też przesyłać wiadomości e-mail do Todoist jako komentarze. To bardzo przydatna funkcja, jeśli chcesz szybko dodać informacje do istniejącego zadania lub projektu.

Wskazówka

Każda wiadomość, którą dodasz w treści e-maila przed jego przesłaniem, automatycznie zamieni się w komentarz.

Aby znaleźć adres e-mail komentarza:

 1. Kliknij zadanie, aby wyświetlić widok zadania.
 2. Kliknij ikonę trzech kropek.
 3. Wybierz Dodaj komentarze przez e-mail.
 4. Kliknij przycisk Skopiuj adres e-mail obok wyświetlonego adresu e-mail.

Użyj tego adresu e-mail, aby przesłać e-maile do zadania.

Notatka

Obecnie nie jest możliwe przesłanie e-maila bezpośrednio do wybranej sekcji projektu. Jeśli sądzisz, że taka funkcja mogłaby okazać się przydatna w Twojej pracy, zgłoś zapotrzebowanie przy pomocy tego formularza.

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz uporządkować swoją skrzynkę odbiorczą lub dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z przekazywania wiadomości e-mail do Todoist, zapoznaj się z naszym dwuetapowym przewodnikiem dotyczącym osiągnięcia Inbox Zero z Todoist.