Domyślna kolejność sortowania zadań Todoist


Patrząc na listę zadań wyświetlanych w jednym z widoków Todoist (np. Dziś) lub przez dowolny z filtrów możesz zastanawiać się, od czego zależy ich kolejność. Czytając dalej dowiesz się, według jakich kryteriów wyświetlane są zadania w poszczególnych widokach.

Notatka

  • Zadania zaległe nie mogą być sortowane manualnie. 🙅‍♀️
  • Użyj opcji sortowania, aby stworzyć własne zasady wyświetlania listy zadań.
WidokKryteriaSortowanie
Widoki Dziś i Nadchodzące

W tych widokach zadania podlegają domyślnie zasadom inteligentnego sortowania:

Termin (data i godzina) → Priorytet → Własne zasady sortowania → Data i godzina utworzenia zadania

Zadania mogą być przesuwane względem siebie tylko wtedy, gdy mają ten sam termin i priorytet. Jeśli chcesz dowolnie zmieniać kolejność zadań, włącz Sortowanie ręczne.

EtykietyPriorytet → Termin (data i godzina) → Kolejność projektów → Kolejność zadań w poszczególnych projektach
Filtryzapytanie nie dotyczy terminuPriorytet → Termin (data i godzina) → Kolejność projektów → Kolejność zadań w poszczególnych projektach
zapytanie dotyczy terminuTermin (data i godzina) → Priorytet → Własne zasady sortowania → Data i godzina utworzenia zadania
Projekty

W projektach zadania wyświetlane są w kolejności ich dodania. Ponadto, są one sortowane w ramach swoich sekcji.

Jeśli chcesz zmienić kolejność zadań w projekcie użyj opcji sortowania lub ręcznie przeciągnij zadania w nowe miejsce.

Porządek rosnący lub malejący

Gdy w widoku jest włączona opcja sortowania lub grupowania, zadania są domyślnie sortowane według wybranych kryteriów w kolejności rosnącej.

Nie dotyczy to sortowania według priorytetu. Jeśli zadania są sortowane wedługg priorytetu, będą wyświetlane w kolejności malejącej, od P1 do P4.

Odwrócenie kolejności będzie miało wpływ tylko na podstawowe kryteria sortowania, wszystkie kryteria drugorzędne zostaną posortowane domyślnie.

Uzyskaj pomoc

Jeśli zauważysz nietypowe zachowanie aplikacji w zakresie sortowania zadań w Todoist, skontaktuj się z nami.