Een Todoist-widget op een Apple-toestel toevoegen

Beschikbaar voor

 • Beginner
 • Pro
 • Business

Platforms

 • iOS

Voeg taken toe, controleer je doelen, en kijk wat er vandaag op je lijst staat door widgets op een Apple-toestel te gebruiken.

widgets-ios-help-center.png

Todoist-startschermwidgets gebruiken op de iPhone

Als je toestel op iOS 14 of hoger draait, dan kan je widgets aan je thuisscherm toevoegen.

Een widget toevoegen aan het thuisscherm

 1. Tik en druk langer op je thuisscherm totdat je apps beginnen te wiebelen.
 2. Tik op het knopje Voeg toe links bovenin.
 3. Scroll naar beneden en tik op het Todoist-icoon.
 4. Er zal een menu openen waar je kan swipen om te kiezen welke widget je wilt toevoegen: Taken, Productiviteit of Taak toevoegen:
  1. Taken-widget: Beschikbaar als kleine, medium of grote widget. Deze widget geeft je een compact overzicht van alle taken in een bepaald overzicht zoals Vandaag of Aankomend, of een project, label of filter.

   Snelle tip

   Op iOS 17, kan je taken direct in de medium en grote Taken-widgets voltooien!

  2. Zodra je de Taken-widget aan je scherm hebt toegevoegd, tik je op de widget en houd je deze ingedrukt. Er zal vervolgens een contextmenu verschijnen.
  3. Tik op Widget bewerken.
  4. Tik op Bekijken.
  5. Selecteer het overzicht van je keuze in het menu dat verschijnt. Als je Project, Label of Filter selecteert zal je worden gevraagd om te specificeren welk project, label of filter je als je overzicht wil instellen.
  6. Zodra je klaar bent met het aanpassen van je widget, tik je op het scherm buiten de widget om op te slaan.
 5. Productiviteitswidget: Beschikbaar als medium widget. Deze widget geeft je een overzicht van je huidige productiviteitsstatistieken, en laat je bijvoorbeeld zien hoe dichtbij je bent bij het behalen van dagelijkse of wekelijkse doelen en wat je huidige Karma-score is.
 6. Taak toevoegen-widget: Beschikbaar als kleine widget. Deze widget laat je Snel toevoegen vanuit je iOS-thuisscherm openen, zodat je snel een nieuwe taak aan Todoist kan toevoegen.
  1. Zodra je de Taak toevoegen-widget aan je scherm hebt toegevoegd, tik je op de widget en houd je deze ingedrukt. Er zal vervolgens een contextmenu verschijnen.
  2. Tik op Widget bewerken.
  3. Je kan vervolgens de taaknaam, het project, de sectie, deadline, prioriteitsniveau en/of label voor elke taak instellen met de widget.
  4. Zodra je klaar bent met het aanpassen van je widget, tik je op het scherm buiten de widget om op te slaan.

Een widget verwijderen uit het thuisscherm

 1. Houd de widget ingedrukt om het contextmenu te openen.
 2. Tik op Widget verwijderen.
 3. Tik op Verwijderen om te bevestigen.

Todoist-toegangsschermwidgets gebruiken op de iPhone

Als je toestel op iOS 16 of hoger draait, dan kan je widgets aan je toegangsscherm toevoegen.

Een widget toevoegen aan het toegangsscherm

 1. Tik op het toegangsscherm en houd deze ingedrukt.
 2. Tik op Pas aan.
 3. Tik op Toegangsscherm.
 4. Tik op Voeg widgets toe.
 5. Scroll naar beneden en selecteer Todoist.
 6. Tik op het widget dat je wil toevoegen of versleep het:
  • Taken: Bekijk taken in een lijst naar keuze.
  • Voortgang vandaag: Bekijk je voortgang van vandaag.
  • Volgende taak: Bekijk de volgende taak in je overzicht Vandaag.
  • Taak toevoegen: Snel een taak aan Todoist toevoegen.
  • Taakdoel: Check je dagelijkse of wekelijkse taakdoelen.
  • Productiviteit: Bekijk je productiviteitsstatistieken.
 7. Tik op het knopje Sluit.
 8. Tik op Gereed rechts bovenin.

Als dit de eerste keer is dat je een toegangsscherm op je toestel personaliseert, moet je nu een wallpaper kiezen voor je toegangsscherm. Als je eerder een aangepast toegangsscherm hebt toegevoegd, kan je een bestaande toegangsscherm bewerken.

Een widget verwijderen uit het toegangsscherm

 1. Ontgrendel je scherm met Face ID of Touch ID.
 2. Druk op het scherm en houd deze ingedrukt.
 3. Tik op Pas aan.
 4. Tik op Toegangsscherm.
 5. Tik op de widget dat je wil verwijderen.
 6. Tik op het - icoon dat in de linkerbovenhoek van de widget verschijnt.
 7. Tik op Gereed rechts bovenin om te bevestigen.

Snelle tip

De kleur van je Todoist-widget verandert volgens het thema van je Todoist-app, tenzij je de donkere modus ingeschakeld hebt. Als de donkere modus ingeschakeld is op je toestel, zal de Todoist-widget automatisch overeenkomen met de donkere modus.

Todoist-widgets gebruiken op de iPad

Op de iPad kan je Todoist-widgets toevoegen aan je beginscherm. Dan kan je deze widgets bekijken op je toegangsscherm of het overzicht Vandaag.

Een widget toevoegen

Als het Todoist-widget niet verschijnt wanneer je rechts swipet op je toegangsscherm, kom dan te weten hoe je widgets bekijkt wanneer je iPad vergrendeld is.

 1. Tik op het beginscherm en houd vast tot je apps beginnen te wiebelen.
 2. Tik op het knopje + Voeg toe rechts bovenin.
 3. Scroll naar beneden en selecteer Todoist.
 4. Er zal een menu openen waar je kan swipen om te kiezen welke widget je wilt toevoegen: Taken, Productiviteit of Taak toevoegen:
  • Taken: Bekijk taken in een lijst naar keuze.

   Snelle tip

   Op iPadOS 17, kan je taken direct in de Taken-widget voltooien!

  • Taak toevoegen: Snel een taak aan Todoist toevoegen.
  • Productiviteit: Bekijk je productiviteitsstatistieken.
 5. Tik op Voeg widget toe.
 6. Verplaats de widget naar waar je wil op het beginscherm.
 7. Tik op Gereed rechts bovenin.

Een widget verwijderen

 1. Houd de widget ingedrukt om het contextmenu te openen.
 2. Tik op Widget verwijderen.
 3. Tik op Remove.

Todoist-widgets gebruiken op de Mac

Voeg Todoist-widgets toe aan het meldingencentrum van de Mac:

 1. Klik op de datum en tijd in de menubalk, of swipe met twee vingers naar links vanaf de rechterkant van de trackpad om het meldingencentrum te openen.
 2. Klik op Wijzig widgets. Er verschijnt een venster met widgets.
 3. Scroll en selecteer Todoist in de lijst. De widget Vandaag verschijnt in drie formaten.
 4. Selecteer het formaat dat je voor je widget wil om het aan het meldingencentrum toe te voegen.

Een widget verwijderen

Om de Todoist-widget uit het meldingencentrum te verwijderen, volg je de stappen in het helpartikel van Apple.

Krijg hulp