Facturatie voor je Pro-abonnement beheren

Beschikbaar voor

 • Pro

Je factuurgegevens bijwerken

Het is belangrijk om je factuurgegevens bijgewerkt te houden, zodat je abonnement actief blijft. Hoe je je factuurgegevens bijwerkt, hangt af van welk platform je gebruikte om je te abonneren:

 1. Klik op je avatar links bovenin.
 2. Selecteer Instellingen.
 3. Open de tab Abonnement.
 4. Klik op Naar facturatie gaan.
 5. In de sectie Factuurgegevens, klik op Gegevens bijwerken.
 6. Werk je gegevens bij.
 7. Klik op Opslaan.

Om je factuurgegevens te wijzigen via de App Store, kan je Apple's instructies volgen.

Om je factuurgegevens te wijzigen via Google Play, kan je Google's instructies volgen.

Je kaartgegevens bijwerken

 1. Klik op je avatar links bovenin.
 2. Selecteer Instellingen.
 3. Open de tab Abonnement.
 4. Klik op Naar facturatie gaan.
 5. In de sectie Betaalmethode, klik op Betaalmethode toevoegen.
 6. Voer je nieuwe kaartgegevens in.
 7. Selecteer of je deze kaart als een standaard betaalmethode wil gebruiken.
 8. Klik op Toevoegen.

Om je kaartgegevens voor de App Store bij te werken, kan je Apple's instructies volgen.

Om je kaartgegevens voor Google Play bij te werken, kan je Google's instructies volgen.

Je factureringscyclus wijzigen

Een Pro-abonnement is op maandelijkse of jaarlijkse basis beschikbaar, en je kan op elk moment je factureringscyclus wijzigen.

Echter, hoe je dat kan wijzigen en de eventuele gevolgen hiervan zijn afhankelijk van of je via de Todoist-website of via een third-party store hebt geüpgraded.

Als je met een debit- of creditcard via onze website naar Pro hebt geüpgraded, dan kan je de factureringscyclus als volgt wijzigen:

 1. Klik op je avatar links bovenin.
 2. Klik op Instellingen.
 3. Open de tab Abonnement.
 4. Klik op Naar facturatie gaan.
 5. Klik op Abonnement bijwerken rechts.
 6. Selecteer de nieuwe factureringscyclus, maandelijks of jaarlijks.
 7. Klik op Selecteren.
 8. Klik op Doorgaan om de wijzigingen op te slaan.

Wijzigen van maandelijks naar jaarlijks

Wanneer je de factureringscyclus van maandelijks naar jaarlijks wijzigt, zal je op dezelfde dag een nieuwe factureringscyclus starten.

Je abonnement zal precies één jaar na de datum waarop je de wijziging hebt gemaakt automatisch hernieuwen. Als je ongebruikte tijd over hebt op je maandelijkse abonnement zal dit gedeelte worden afgetrokken van je toekomstige factuur voor je jaarlijkse abonnement.

 • Bijvoorbeeld: Wanneer je op 20 april 2022 naar een maandelijks Pro-abonnement geüpgraded hebt en op 16 mei 2022 overstapt op jaarlijkse betalingen, zal er op 16 mei een nieuwe factureringscyclus worden gestart waarmee de vernieuwingsdatum wordt gepland op 16 mei 2023. Het equivalent van de waarde van de overgebleven 4 dagen op je maandelijkse abonnement zal van je volgende factuur worden afgetrokken.

Wijzigen van jaarlijks naar maandelijks

Wanneer je de factureringscyclus wijzigt van jaarlijks naar maandelijks zal je abonnement precies één maand na de datum waarop je de wijziging hebt gemaakt hernieuwen.

Als je ongebruikte tijd over hebt op je jaarlijkse abonnement zal dit gedeelte worden omgezet naar accountkrediet dat gebruikt zal worden om de volgende maandelijkse betalingen geheel of gedeeltelijk te betalen, tot je accountsaldo is uitgeput.

 • Bijvoorbeeld: Wanneer je op 20 april 2022 naar een jaarlijks Pro-abonnement hebt geüpgraded en op 20 juli 2022 overstapt op maandelijkse betalingen, zal de nieuwe factureringscyclus starten op 20 juli 2022 waarmee de vernieuwingsdatum wordt gepland op 20 augustus 2022. Het equivalent van de waarde van de overgebleven 9 maanden van het jaarlijkse abonnement zal naar accountkrediet omgezet worden dat zal worden gebruikt voor het betalen van toekomstige maandelijkse facturen totdat het saldo is uitgeput.

Om je factureringscyclus te wijzigen via de App Store, kan je Apple's instructies volgen. Wanneer je via de App Store of Mac App Store geüpgraded hebt en je factureringscyclus van maandelijks naar jaarlijks of andersom gewijzigd hebt, zal de wijziging worden toegepast op het moment dat de huidige cyclus eindigt.

 • Bijvoorbeeld: Je hebt een jaarlijks abonnement en je wijzigt je factureringscyclus naar maandelijks, terwijl je nog 6 maanden over hebt tot het eind van de jaarlijkse factureringscyclus, dan zal je de jaarlijkse factureringscyclus blijven behouden totdat je abonnement verloopt. Zodra je abonnement verlopen is, zal de nieuwe maandelijkse factureringscyclus worden gestart.

Als je je factureringscyclus van maandelijks naar jaarlijks of andersom wil wijzigen, dan kan je je huidige abonnement opzeggen via Google Play. Zodra je dit hebt gedaan kan je je opnieuw abonneren en de nieuwe factureringscyclus selecteren.

Aangezien de factureringscyclus van lopende abonnementen die zijn aangeschaft via Google Play niet kunnen worden gewijzigd, zal dit geen impact hebben op je huidige factureringscyclus. Je zal simpelweg een nieuwe factureringscyclus starten wanneer je je opnieuw abonneert.

Veelgestelde vragen

Als je een jaarlijks abonnement hebt, kom je in aanmerking voor een terugbetaling binnen de 30 dagen na aankoop. De instructies voor het aanvragen van een terugbetaling vind je hier.

Om je betalingsmethode te wijzigen, zet je je huidige abonnement stop, en abonneer je je opnieuw op Todoist Pro, gebruik makend van de betalingsmethode die je wil.

Notitie

Let op: als je je abonneert via App Store of Google Play, zal de betaling voor het abonnement onmiddellijk verrekend worden, ook wanneer er op je account nog Todoist Pro-tijd resteert (het zal opnieuw toegevoegd worden wanneer je betaalde abonnement verloopt).

Helaas kan je door een beperking van het betalingssysteem je kaartgegevens niet verwijderen tot je een nieuwe kaart toevoegt in de facturatiepagina. Contacteer ons om de verwijdering van je kaart van je account te verzoeken.