Bruk Amazon Alexa med Todoist

Tilgjengelig for

 • Beginner
 • Pro
 • Business

Advarsel

Denne integrasjonen avvikles innen 1. juli 2024. På denne datoen fjerner Amazon støtten for List Management API, som kreves for at listene dine og Todoist skal synkroniseres.

Administrer Todoist-oppgavene dine på hvilken som helst Amazon Echo-enhet kun med stemmen din, med litt hjelp fra Alexa. Med talekommandoer kan du be Alexa om å legge til nye oppgaver i Todoist, oppdatere handlelisten din, eller lese opp oppgavene i listene dine.

Sette opp integrasjonen

 1. Åpne Alexa-appen på Android-enheten din.
 2. Nederst velger du More (Mer).
 3. Velg Skills & Games (Ferdigheter og spill).
 4. Søk etter Todoist-ferdigheten, og velg den.
 5. Trykke på Enable to Use (Aktiver for bruk).
 6. Sørg for at Lists Read Access (Lesetilgang for lister) og Lists Write Access (Skrivetilgang for lister) er aktivert, og trykk deretter på Save Permissions (Lagre tillatelser).
 7. Trykk på Innstillinger.
 8. Velg Link Account (Sammenkoble konto).
 9. Hvis du ikke er logget inn på Todoist i nettleseren din, logger du deg inn.

Bruke integrasjonen

Be Alexa legge til oppgaver i handlelisten din, lese opp dagens oppgaver, eller til og med foreta toveis synkronisering av oppgavene dine mellom Todoist og Alexa. Her er noen av tingene Alexa kan gjøre:

HandlingResultat
Si «Alexa, add buy coffee to my Shopping list» (Alexa, legg til kjøp kaffe i Handleliste-listen min).Oppgaven «buy coffee» (kjøp kaffe) vil legges til i Alexa Shopping List-prosjektet (Handleliste) i Todoist.
Si «Alexa, add pick up the kids tomorrow at 4 pm to my To-do list» (Alexa, legge til hente barna i morgen kl. 16:00 på Gjøremål-listen min).Oppgaven «pick up the kids» (hente barna) vil legges til i Alexa To-do-prosjektet (Gjøremål) i Todoist, planlagt for i morgen kl. 16:00.
Spør «Alexa, what's on my To-do list?» (Alexa, hva er det på Gjøremål-listen min?).Alexa vil lese opp alle oppgaven på To-do-listen din.
Si «Alexa, add pay the rent every first to my To-do list» (Alexa, legge til betaling av husleie den første hver måned i Gjøremål-listen min).En tilbakevendende oppgave kalt «pay the rent» (betaling av husleie) vil legge til i Alexa To-do List-prosjektet i Todoist, planlagt for den første hver måned.
Si «Alexa, complete buy coffee» (Alexa, fullfør kjøp kaffe).Oppgaven «buy coffee» (kjøp kaffe) vil fullføres i både Todoist og Alexas liste.
I Todoist legger du til en oppgave i Alexa Shopping List-prosjektet.Oppgaven vil synkroniseres og legges til i Alexa Shopping-listen.
I Todoist legger du til en oppgave i Alexa To-do List-prosjektet.Oppgaven vil synkroniseres og legges til i Alexa To-do-listen.
I Todoist legger du @Alexa-etiketten til en oppgave.Oppgaven vil synkroniseres og legges til i din Alexa To-do-liste. (Oppgaver lagt til i Alexa Shopping List-prosjektet, vil synkroniseres til Alexa Shopping-listen i stedet.)

Slik fungerer integrasjonen

Så fort ferdigheten er aktivert og Todoist-kontoen din er tilknyttet, vil du se to nye prosjekter, Alexa Shopping List og Alexa To-do List i Todoist.

Alle elementer på Shopping List i Alexa vil synkroniseres til og fra Alexa Shopping List-prosjektet i Todoist.

Alexa-Todoist-Shopping.png

Alle oppgaver i To-do List i Alexa vil synkroniseres til og fra Alexa To-do List-prosjektet ditt i Todoist.

Alexa-Todoist-To-do.png

Alle oppgaver med @Alexa-etiketten i Todoist (foruten de i Alexa Shopping List) vil synkroniseres til din Alexa To-do List.

Alexa-Todoist-label.png

Når en Alexa-oppgave legges til, fullføres eller fjernes, vil både Alexa og Todoist oppdateres for å reflektere denne endringen.

Vanlige spørsmål

I øyeblikket kan du bruke Alexa med Todoist på engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, spansk og portugisisk.

Nei, Alexa klarer ikke kjenne igjen en oppgaves forfallsdato.

Selv om det var mulig i en eldre versjon av integrasjonen, er det etter Alexas API-oppdatering ikke lenger teknisk forsvarlig å støtte en lignende arbeidsflyt.

Ja, spør ganske enkelt «Alexa, complete» (Alexa, fullfør) etterfulgt av oppgavens navn. Oppgaven vil da fullføres i både Todoist og Alexa.

Absolutt! Så lenge integrasjonen er aktivert når du fullfører en oppgave via Alexa, mottar du Karma.

Nei, oppgaver i Alexa Handleliste vil kun synkroniseres med Alexas Shopping List.

Ja, alle oppgaver som i øyeblikket er i Shopping List og To-do List vil synkroniseres til deres respektive prosjekter i Todoist.

Hvis oppgaven din har en tilbakevendende forfallsdato i Todoist, vil den synkroniseres tilbake til Alexa-listen din når du fullfører den. Hvis du vil fullføre denne oppgaven for godt, søker du etter oppgaven i Todoist og fullfører den for alltid:

Høyreklikk på oppgaven og velg Fullfør for alltid.

Ja. Vi anbefaler deg å kunne legge til oppgaver med @Alexa-etiketten i delte prosjekter hvis du eksplisitt ønsker at noen andre skal fullføre dem.

Når du setter opp ferdigheten verbalt, vil ikke Alexa vite hvilken Todoist-konto det skal kobles til. For å koble til kontoen din må du:

 1. Logg inn på https://alexa.amazon.com.
 2. På venstre side velger du Skills-fanen (Ferdigheter).
 3. Øverst til høyre velger du Your Skills (Dine ferdigheter).
 4. Velg Todoist.
 5. Øverst til høyre klikker du på Settings (Innstillinger).
 6. Øverst til høyre klikker du på Link account (Knytt til konto).
 7. Hvis du ikke er logget inn på Todoist i nettleseren din, logger du deg inn.
 8. Gå tilbake til Innstillinger og klikk på Settings (Innstillinger).
 9. Slå på List Read Access (Lesetilgang for lister) og List Write Access (Skrivetilgang for lister).
 10. Klikk på Save Settings (Lagre innstillinger).

Todoist og Alexa er nå knyttet sammen.

Sørg for at alle tillatelser er aktivert for Todoist-ferdigheten:

 1. Logg inn på https://alexa.amazon.com.
 2. På venstre side velger du Skills-fanen (Ferdigheter).
 3. Øverst til høyre velger du Your Skills (Dine ferdigheter).
 4. Velg Todoist.
 5. Øverst til høyre klikker du på Settings (Innstillinger).
 6. Sørg for at List Read Access (Lesetilgang for lister) og List Write Access (Skrivetilgang for lister) begge er slått på.
 7. Klikk på Save Settings (Lagre innstillinger).

Hvis du ikke lenger vil bruke Todoist med Alexa, kan du her se hvordan du fjerner integrasjonen:

 1. Åpne Alexa-appen på iOS- eller Android-enheten din.
 2. Nederst velger du More (Mer)-knappen og deretter Skills & Games (Ferdigheter og spill).
 3. Søk etter Todoist-ferdigheten og trykk på den.
 4. Trykke på Disable skill (Deaktiver ferdighet).
 5. Trykk på Disable (Deaktiver).
 6. Endre navn på eller slett prosjektene Alexa Shopping List og Alexa To-do List fra prosjektlisten din.

Sjekk at du er under grensene for prosjekt og etikett hvis du bruker Free-abonnementet. Du kan oppgradere til Pro-abonnementet for å legge til flere prosjekter.