Feilsøke Todoist og Google Kalender-integrasjonen


Hvis du har problemer med Google Kalender-integrasjonen? Prøv noen av feilsøkingstrinnene nedenfor.

Advarsel

Noe som virker som en feil, kan faktisk være en begrensning i integrasjonen. Vi anbefaler deg å sjekke svarene på vanlige spørsmål nederst i denne artikkelen, for å finne ut om problemet du opplever er en feil eller en kjent begrensning.

Begrensninger

Google Kalender-integrasjonen støtter ikke det følgende kalendere og funksjoner:

 • Kalender for oppgaver
 • Kalender for påminnelser
 • Kalendere for bursdager
 • Google Families-kalendere
 • Tidligere Google Kalender-hendelser
 • Forfalte Todoist-oppgaver
 • Todoist-filtre eller -etiketter

Integrasjonen støttet ikke splittede gjentakelser, som følgende datostrenger:

 • hver X ukedager eller jobbdager
 • hver [ukedag], slutten av måneden
 • hver [ukedag], hver X måneder
 • hver X. dag av [måned i året]
 • hver [ukedag], hver X måneder
 • hver X. [ukedag], hver X. [ukedag]
 • hver X. dag i [måned i året]

For å omgå denne begrensningen dupliserer du oppgaven og planlegger gjentatte forfallsdatoer som oppfyller hvert krav.

Synkroniseringsproblemer

Det kan være flere grunner til at Google Kalender og Todoist-kontoen ikke synkroniseres. Her er det du må sjekke:

Du kan sjekke hvilket prosjekt som er synkronisert ved å følge fremgangsmåten nedenfor:

 1. Åpne Integrasjoner-fanen.
 2. Rull ned til Google Kalender.
 3. Her vil du se hvilket Todoist-prosjekt Google Kalender er synkronisert til. Hvis du ikke ser noen prosjekter oppført i listen, betyr det at du ikke ennå har satt opp en tilkobling mellom en Google Kalender og et Todoist-prosjekt.

Google-kontoen må være den samme som den du valgte da du satte opp integrasjonen.

Du finner den synkroniserte kalenderen til venstre i Google Kalenders grensesnitt, under Mine kalendere.

Har du flere Google Kalender-kontoer? Hvis det er tilfelle, er det verdt å dobbeltsjekke at du legger til oppføringer i kalendere du har integrert med Todoist.

Synkroniser Google-kalenderen din manuelt med Todoist-kontoen din:

 1. Klikk på avataren din øverst til venstre.
 2. Velg Innstillinger.
 3. Velg Integrasjoner-fanen.
 4. Rull ned til Google Kalender og klikk på Manuell synkronisering.
 5. Velg om oppgaver skal oppdateres basert på Todoist- eller Google Kalender-verdiene. Unngå alternativet Ignored (Ignorer).
 6. Klikk på Synkroniser for å bekrefte.

Raskt tips

Hvis du har prøvd alle trinnene ovenfor og du fortsatt har problemer med synkroniseringen, kan du prøve å fjerne Google Kalender-integrasjonen og legge den til igjen. Du gjør det ved å følge fremgangsmåten i denne artikkelen.

Problemer med planlegging

Hvis du kommer over et synkroniseringsproblem når du planlegger eller utsetter en hendelse eller oppgave, kan dette skyldes en av flere begrensninger. Her er noen vanlige spørsmål vi får angående planlegging av hendelser og oppgaver:

Nei, kun oppgaver og hendelser med en forfallsdato satt fremover i tid vil synkroniseres mellom Todoist og Google Kalender.

For å unngå at du ved et uhell lager kopier av hendelser i Google Kalender, vil ikke Todoist oppdatere Google Kalender-hendelser når du utsetter eller endrer dato/klokkeslett for tilbakevendende oppgaver. Dette er en kjent begrensning, som teamet vårt fortsatt diskuterer hvordan kan løses på mest mulig måte. Som en fiks for dette, kan du flytte spesifikke Google Kalender-hendelser med Google Kalender.

Ja, du kan gjenopprette slettede hendelser via Google Kalender-søppelkassen. Velg hendelsene du vil gjenopprette og klikk på angre-ikonet.

Dette er dessverre en kjent begrensning, og denne er det Google Kalender som må ordne en fiks for.

Dette er en kjent begrensning og teamet vårt jobber med hvordan vi best kan fikse dette. Når du fullfører en fremtidig eller forfalt tilbakevendende Todoist-oppgave, vil Google Kalender beregne alle fremtidige datoer på nytt basert på datoen til den fullførte oppgaven. Dette vil dessverre også føre til at tidligere tilbakevendende hendelser fjernes fra kalenderen din.

Dette er som forventet. Du vil kun se tilbakevendende oppgaver to år frem i tid.

Problemer med deling

Hvis du opplever et problem med en Google Kalender og/eller et Todoist-prosjekt som du har delt med andre brukere, kan du lese gjennom informasjonen nedenfor:

Nei. Du vil bare se dine egne oppgaver og oppgaver som ikke er tildelt.

Dette er en kjent begrensning. Hvis innstillingene dine er satt til å fjerne Todoist-oppgaver fra kalenderen din når du fullfører dem, vil Google Kalender automatisk slette den tilhørende hendelsen. Uten hendelsen i kalenderen din, vil Google Kalender anta at invitasjonen til hendelsen er avslått.

Ja, det kan du! Men du må sørge for at kalenderens eier ikke allerede har synkronisert denne kalenderen med sin egen Todoist-konto.

Videre må kalenderens eier følge fremgangsmåten nedenfor:

 1. Åpne Google Kalender.
 2. På venstre side, under Mine kalendere, fører du pekeren over kalenderen du ønsker å dele.
 3. Klikk på de tre prikkene som dukker opp og velg Innstillinger og deling.
 4. I menyen på venstre side velger du Del med spesifikke personer.
 5. For at samarbeidspartnerne dine skal kunne synkronisere den delta kalenderen din, må du velge alternativet Gjøre endringer og administrere deling for hver samarbeidspartner.

Hvis en annen deltager i hendelsen allerede har synkronisert denne hendelsen til sin Todoist, vil den ikke synkroniseres til kontoen din. For å løse dette, kan du kopiere hendelsen ved å følge fremgangsmåten nedenfor:

 1. Kikk på hendelsen.
 2. Klikk på de tre prikkene for å åpne Alternativer-menyen.
 3. Velg Kopier. Hendelsen skal nå dukke opp inne på Todoist-kontoen din.

Vanlige spørsmål

Nei, kun én tilkobling kan settes opp med en spesifikk kalender om gangen. Eksempel: Hvis du har en Møter-kalender, kan du ikke synkronisere den til to prosjekter i Todoist.

Nei, underprosjekter anses som egne prosjekter, selv om de er under et overordnet prosjekt. Du må derfor sette opp en separat tilkobling for underprosjektene du ønsker å synkronisere med en kalender.

Selvsagt! Bare følg fremgangsmåten nedenfor:

 1. Åpne Integrasjoner-fanen.
 2. Under Google Kalender finner du tilkoblingen du vil endre og velger Tilpass.
 3. Oppdater preferansene dine og klikk på Lagre.

Nei, du kan kun synkronisere med kalendere som tilhører den samme Google-kontoen. Når du setter opp integrasjonen, vil du bli spurt om å velge Google-kontoen som har kalenderen du ønsker å synkronisere med Todoist-kontoen din. Etter dette, vil du kunne sette opp synkroniseringer med kalendere som tilhører denne Google-kontoen.

Ja, men du må fjerne integrasjonen først. Slik gjør du det:

   1. Åpne Integrasjoner-fanen.
   2. Ved siden av Google Kalender klikker du på x.
   3. For å bekrefte, klikk på OK.

Ja, oppgavebeskrivelser vil legges til Google Kalender-hendelser, samt at hendelsesbeskrivelser vil legges til i Todoist-oppgavene dine.

Nei, disse detaljene vil ikke synkroniseres til Google-hendelsen.

I øyeblikket er ikke delte etiketter støttet. Dine private etiketter behandles i Todoist.

Vi bestemte oss for ikke å støtte dette lenger, siden det oppsto flere problemer der elementer ble flyttet eller slettet.

Hvis du aktiverer en Google Kalender-integrasjon og deretter legger til en tilkobling til alle prosjekter, er knappen Legg til kalender skjult, og du vil ikke kunne legge til enda en tilkobling for ett enkelt prosjekt.

Hvis du først legger til en tilkobling for ett enkelt prosjekt, kan du bare legge til flere tilkoblinger til ett enkelt prosjekt, så alternativet om å legge til en tilkobling for alle prosjekter er deaktivert.

Hvis du allerede har både tilkoblinger for alle prosjekter og ett eller flere enkeltprosjekter, vil vi ikke håndheve regelen ovenfor, så fremt du ikke fjerner integrasjonen og forsøker å koble den til igjen.

Når integrasjonen din blir opphevet, må du sette opp integrasjonen på nytt med Google Kalender-kalenderen som tidligere var synkronisert med Todoist, for å unngå duplikater.

Få mer hjelp

Hvis du fortsatt har problemer med å bruke Google Kalender-integrasjonen, eller hvis du har spørsmål som ikke er besvart i denne veiledningen, tar du kontakt med oss.