Hvordan bruke Todoist og Twist sammen


Kombiner Todoist og Twist for den kraftigste kombinasjonen av oppgavehåndtering, teamwork og kommunikasjon.

Her er et par tips om hvordan du kombinerer begge verktøyene for å spore teamets oppgaver og samtaler, og for å oppnå fremdrift i de viktige prosjektene dine. Men først setter vi opp integrasjonen!

Sette opp integrasjonen

  1. Åpnedenne integrasjonssiden.

  2. Velg teamet integrasjonen skal installeres for, øverst i høyre hjørne.

  3. Søk etterTodoistog klikk på det.

  4. Spesifiser hvilken kanal og tråd du vil Todoist skal publisere til, samt hvem som skal varsles når du bruker Todoist til å publisere i Twist.

  5. Klikk påInstaller integrasjon.

Forbedre teamets ansvarsfølelse med Todoist-oppdateringer i tråder

Teamwork involverer mange bevegelige deler. Når du jobber med både Todoist og Twist, kan du få umiddelbare oppdateringer fra teamets gjøremålslister i Twist-arbeidsområdet. Dette sikrer at hele teamet alltid vet hva som foregår og er ansvarlige for det som må gjøres.

Først må du koble Twist til Todoist. Når du setter opp denne integrasjonen, blir du bedt om å velge et Todoist-prosjekt og en Twist-kanal der teamets oppdateringer publiseres.

Når du har koblet Todoist-prosjektet til Twist-tråden, vil du begynne å se nye meldinger i Twist når teamet ditt legger til, fullfører, endrer til ikke fullført eller kommenterer på oppgaver i det valgte Todoist-prosjektet. Du vil kunne se hvem som fullførte hvilken handling, og du kan umiddelbart gå til oppgaven igjen i Todoist ved å klikke på koblingen i Twist-tråden.

TwistTodoistUpdates.png

Konvertere samtaler til oppgaver ved hjelp av Legg til raskt

Ofte fører samtaler i Twist til oppgaver som skal gjøres. For å følge med på alle disse elementene i gjøremålslisten din, kan du direkte legge til en tråd som en Todoist-oppgave fra Twist.

TwistAddTodoist.png

Vanlige spørsmål

Hvis du ikke lenger vil bruke Todoist med Twist, følger du instruksjonene i denne artikkelen for å fjerne integrasjonen.