Eisenhower Matrix med Todoist


Eisenhower Matrix-metoden, som ble brukt av den amerikanske presidenten Dwight D. Eisenhower, er basert på evaluering av oppgaver med kriteriene viktig / ikke viktig og haster / haster ikke.

Denne metoden visualiserer oppgaver i en Eisenhower Decision Matrix (aka Eisenhower Box). Den horisontale X-aksen representerer hvor mye noe haster, der den venstre siden er det som haster mest og den høyre siden det som haster minst. Den vertikale Y-aksen representerer viktighet, med lavest viktighet nederst og høyest viktighet øverst.

Resultatet er fire kvadranter: Haster og viktig | Haster, men ikke viktig | Viktig, men haster ikke | Ikke viktig og haster ikke. Du kan plassere alle oppgavene dine i boksene, noe som gir deg en tydelig oversikt over hva som må gjøres nå, og hva som kan (og bør) vente. Finn ut mer …

Eisenhower-summary-1.png

Slik setter du opp en Eisenhower Matrix-arbeidsflyt i Todoist med etiketter

 1. Lag to etiketter: @viktig og @haster.
 2. Opprett fire filtre:
  • Haster & Viktig med filterforespørselen: @haster & @viktig
  • Viktig & Haster ikke med filterforespørselen: @viktig & !@haster
  • Haster & Uviktig med filterforespørselen: @haster & !@viktig
  • Uviktig & Haster ikke med filterforespørselen: !@viktig & !@haster
 3. Legg til passende etikett på hver nye oppgave:
  • Legg til @haster & @viktig på oppgaver som må gjøres umiddelbart og personlig
  • Legg til @viktig på oppgaver som får en forfallsdato og må gjøres personlig
  • Legg til @haster på oppgaver som kan delegeres
  • Ikke legg til noen etikett på oppgaver som kan droppes
 4. Gjør de viktige oppgavene som haster først. Legg til en spesifikk forfallsdato for alle viktig oppgaver som ikke haster. Deleger bort så mange ikke viktig oppgaver som haster som mulig. Ikke viktige oppgaver som ikke haster skal gjøres til slutt (eller ikke i det hele tatt).

Slik setter du opp en Eisenhower Matrix-arbeidsflyt i Todoist med prioriteter

 1. Opprett fire filtre:
  • Haster & Viktig med filterforespørselen: P1
  • Viktig & Haster ikke med filterforespørselen: P2
  • Haster & Uviktig med filterforespørselen: P3
  • Ikke viktig & Haster ikke med filterforespørselen: P4
 2. Legg til passende prioritet på hver nye oppgave:
  • Legg til P1 på oppgaver som må gjøres umiddelbart og personlig
  • Legg til P2 på oppgaver som får en forfallsdato og må gjøres personlig
  • Legg til P3 på oppgaver som kan delegeres
  • Ikke legg til prioritet (eller P4) på oppgaver som kan droppes
 3. Gjør P1-oppgavene først. Legg til en spesifikk forfallsdato for alle P2-oppgaver. Deleger bort så mange P3-oppgaver som mulig. P4-oppgaver skal gjøres til slutt (eller ikke i det hele tatt).