Legge til en oppgavebeskrivelse

Tilgjengelig for

 • Business
 • Beginner
 • Pro

Plattformer

 • Nett
 • macOS
 • iOS
 • Android
 • Windows 10
 • Linux

Noen ganger trenger en oppgave litt mer kontekst enn du får plass til i et oppgavenavn. Det er da oppgavebeskrivelser kommer til nytte.

task-descriptions-web-help-center.png

Du kan være mange grunner til å bruke en oppgavebeskrivelse, for eksempel til å legge til en kobling som er relevant for oppgaven din, hvis du vil legge til ekstra informasjon du ikke fikk plass til i oppgavenavnet, eller kanskje du vil forsikre deg om at viktig informasjon ikke går tapt i oppgavekommentarer.

Raskt tips

Ikke bekymre deg hvis det er mye kontekst (eller flere koblinger) du vil legge til i oppgavebeskrivelsen. Du kan legge til flere linjer, så lenge beskrivelsen ikke er mer enn 16 384 tegn lang!

Legge til en oppgavebeskrivelse til en ny oppgave

 1. Mens du oppretter en ny oppgave, trykker du på beskrivelsesfeltet.
 2. Skriv inn oppgavebeskrivelsen under oppgavenavnet.
 3. Når du har lagt til oppgavebeskrivelsen, samt gjort eventuelle andre nødvendige redigeringer av oppgaven, klikker du på Legg til oppgave.

Raskt tips

Du kan lagre en oppgave mens du er i oppgavebeskrivelse-feltet, ved å benytte snarveien Ctrl + Enter (i Windows) eller ⌘ + Enter (i macOS).

Legge til en oppgavebeskrivelse til en eksisterende oppgave

 1. Klikk på oppgaven du vil legge til en oppgavebeskrivelse for. Dette åpner oppgavevisningen.
 2. Under oppgavenavnet klikker du på Beskrivelse.
 3. Skriv inn en beskrivelse for oppgaven din.
 4. Når du har lagt til oppgavebeskrivelsen, samt gjort eventuelle andre nødvendige redigeringer av oppgaven, velger du Lagre.

Raskt tips

Du kan lagre en oppgave mens du er i oppgavebeskrivelse-feltet, ved å benytte snarveien Ctrl + Enter (i Windows) eller ⌘ + Enter (i macOS).

Søke etter en oppgavebeskrivelse

For å søke etter en oppgavebeskrivelse skriver du oppgavebeskrivelsen i søkefeltet.

Hvis du bruker TOdoist på en datamaskin, er oppgavebeskrivelser i søkeresultatet i fet tekst.

Hvis du bruker Todoist på en mobil enhet, vil du se en rad med faner over søkeresultatene. Trykk på Beskrivelser-fanen for å se oppgavebeskrivelser som passer med søket ditt.

Vanlige spørsmål

Oppgavebeskrivelsen kan være opptil 16 384 tegn lang.

Ja, det gjør de!

Nei, dette støttes ikke i øyeblikket. Beklager!

Ja, det kan du! Oppgavebeskrivelsene vises under oppgavenavnet.