Eisenhower-modellen med Todoist


Eisenhower-modellen var en metode, der blev anvendt af USAs præsident Dwight D. Eisenhower, og er baseret på opgaveevaluering ved hjælp af kriterierne vigtige/ubetydelige og haster/haster ikke.

Denne metode visualiserer opgaver i et Eisenhower Decision Matrix (også kaldet Eisenhower Box). Den vandrette X-akse repræsenterer, hvor meget noget haster — venstre side er den mest presserende og højre side mindst. Den lodrette Y-akse repræsenterer vigtighed, med laveste værdi i bunden og højest øverst.

Resultatet er fire kvadranter: (1) Haster og vigtigt, (2) haster men ikke vigtigt, (3) vigtigt men haster ikke og (4) ikke vigtigt og haster ikke. Du kan placere alle dine opgaver i kasserne, så du får en klar forståelse af, hvad der virkelig skal gøres nu, og hvad der kan (og bør) vente. Lær mere...

Eisenhower-summary-1.png

Sådan opretter du en arbejdsgang med Eisenhower-modellen i Todoist ved hjælp af etiketter

 1. Opret to etiketter: @vigtig og @haster.
 2. Opret fire filtre:
  • Haster og vigtig med filterforespørgsel: @haster og @vigtig
  • Vigtig og haster ikke med filterforespørgsel: @vigtig og !@haster
  • Haster og uvigtig med filterforespørgsel: @haster og !@vigtig
  • Uvigtig og haster ikke med filterforespørgsel: !@vigtig og !@haster
 3. Føj de relevante etiketter til hver nye opgave:
  • Tilføj @haster og @vigtig til opgaver, der skal udføres øjeblikkeligt og personligt
  • Tilføj @vigtig til opgaver, der får en forfaldsdato og udføres personligt
  • Tilføj @haster til opgaver, der kan uddelegeres
  • Undlad at tilføje nogen af disse etiketter til opgaver, der kan slettes
 4. Start med vigtige og hastende opgaver først. Tilføj en bestemt forfaldsdato til alle dine vigtige, men ikke-hastende opgaver. Deleger så mange uvigtige men hastende opgaver som muligt. Uvigtige og ikke-hastende opgaver bør udføres til sidst (eller slet ikke).

Sådan opretter du en arbejdsgang med Eisenhower-modellen i Todoist ved hjælp af prioriteter

 1. Opret fire filtre:
  • Haster og vigtig med filterforespørgsel: P1
  • Vigtig og haster ikke med filterforespørgsel: P2
  • Haster og uvigtig med filterforespørgsel: P3
  • Uvigtig og haster ikke med filterforespørgsel: P4
 2. Føj de relevante prioriteter til hver ny opgave:
  • Tilføj P1 til opgaver, der skal udføres øjeblikkeligt og personligt
  • Tilføj P2 til opgaver, der får en forfaldsdato og udføres personligt
  • Tilføj P3 til opgaver, der kan uddelegeres
  • Opgaver, der kan slettes, kan du udelade at give en prioritet (eller give P4)
 3. Gå først i gang med P1 opgaver. Føj en bestemt forfaldsdato til alle dine P2 opgaver. Deleger så mange P3 opgaver som muligt. P4 opgaver skal udføres sidst (eller slet ikke).