Použití aplikace Zoho Flow s Todoist


Zoho je softwarová sada, jejímž cílem je pomáhat firmám prosperovat. Nabízí několik platforem, které mohou zdokonalit pracovní postupy vaší organizace. Jednou z nich je Zoho Flow.

Díky integraci Zoho Flow s Todoist budete moci nastavit automatizované akce mezi Todoist a dalšími platformami.

Rychlý tip

Další informace o fungování Zoho Flow s Todoist najdete v centru nápovědy služby Zoho Flow.

Nastavení integrace

 1. Přejděte ke svému účtu Zoho Flow, nebo si účet založte, pokud ho ještě nemáte.
 2. Kliknutím na možnost Create Flow (Vytvořit flow) nebo tlačítko + vytvořte své první flow.
 3. Flow si pojmenujte a zadejte popis.
 4. Klikněte na tlačítko Create (Vytvořit). Své flow si teď můžete přizpůsobit.
 5. Vedle možnosti App (Aplikace) klikněte na Configure (Konfigurovat).
 6. Vyhledejte a vyberte Todoist.
 7. Vyberte, jaká akce spustí vaše flow (například dokončení úkolu nebo vytvoření nového projektu), a klikněte na Next (Další).
 8. Pokud Todoist a Zoho Flow používáte dohromady poprvé, budete požádáni o autorizaci připojení k účtu Todoist:
  • Klikněte na Connect (Propojit).
  • Zadejte název propojení (například Můj Todoist).
  • Vyberte, jestli chcete, aby propojení vykonávalo všechny spouštěče a akce (All triggers and actions, nebo pouze konkrétní spouštěče a akce (Only specific triggers and actions).
  • V pravém horním rohu klikněte na Authorize (Autorizovat).
  • Objeví se vyskakovací okno. Klikněte na Agree (Souhlasit).
 9. Zobrazí se seznam možností, které můžete použít k přizpůsobení spouštěče. Jakmile budete se spouštěčem spokojeni, klikněte v pravém dolním rohu na Done (Hotovo).
 10. Zobrazí se panel s vaším spouštěčem. V levé nabídce vyberte akci, kterou chcete automatizovat, a přetáhněte ji na panel.
  • Můžete například přejít dolů k Todoist, otevřít seznam akcí v rozevírací nabídce a vybrat možnost Create a project (Vytvořit projekt). Pokud tuto možnost přetáhnete na panel, nastavíte ji tak, že kdykoliv se spustí váš spouštěč, vytvoří se ve vašem Todoist nový projekt.
 11. Na panel můžete přidat několik akcí, takže po aktivaci spouštěče může proběhnout několik automatických akcí najednou.

Jak integraci odstranit

 1. Přihlaste se ke svému účtu Zoho Flow
 2. V levé nabídce otevřete Settings (Nastavení).
 3. Vyberte Connections (Propojení).
 4. Najděte své propojení s Todoist a najeďte na něj myší.
 5. Na pravé straně obrazovky klikněte na ikonu odpadkového koše.
 6. Kliknutím na Delete (Smazat) potvrďte, že propojení chcete smazat.

Rychlý tip

V kombinaci s Todoist můžete používat také Zoho Mail a Zoho Cliq. Přečtěte si níže uvedené články a dozvíte se víc: