Použití aplikace Smashlists s Todoist

K dispozici na

 • Business
 • Beginner
 • Pro

Smashlists je aplikace, která denně, týdně nebo měsíčně odesílá e-mailové zprávy o tom, co jste vy nebo vaši spolupracovníci v aplikaci Todoist udělali. Jedná se o skvělý nástroj na informování všech zúčastněných stran o pokroku v projektech.

Poznámka

Aplikace Smashlists je k dispozici pouze v placeném tarifu. Více informací o jeho omezeních naleznete tady.

Nastavení integrace

 1. Přejděte do aplikace Smashlists a vyberte možnost Sign in with Todoist (Přihlásit přes Todoist).
 2. Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů k aplikaci Todoist.
 3. Poté budete požádáni o udělení oprávnění službě Smashlists k přístupu k datům z vašeho účtu. Pokud chcete pokračovat, povolte autorizaci výběrem možnosti Agree (Souhlasím).
 4. Vyberte svůj tarif.

Práce s integrací

 1. V aplikaci Smashlists přejděte na řídicí panel.
 2. Vyberte možnost Add Notification (Přidat oznámení).
 3. Zadejte název oznámení, vyberte projekty, zadejte e-mail příjemce a vyberte četnost hlášení. Jakmile toto provedete, vyberte možnost Add Notification (Přidat oznámení).

Časté dotazy

 1. V aplikaci Smashlists přejděte na záložku Account (Účet).
 2. V části My Plan (Můj tarif) vyberte možnost Cancel my account (Zrušit účet).

Tuto integraci má ve správě společnost Smashlists. S žádostí o pomoc se obraťte na tým podpory Smashlists na adrese support@smashlists.com.