Siri a Todoist na iOS

K dispozici na

 • Beginner
 • Pro
 • Business

Platformy

 • iOS

Varování

Pokud používáte zařízení se systémem macOS nebo hodinky Apple Watch, Siri v aplikaci Todoist nelze používat. Místo toho přejděte na zařízení se systémem iOS.

Zadávejte úkoly a udržujte si přehled o svých povinnostech jen pomocí hlasových příkazů. Siri dokáže přidávat úkoly a vyvolat libovolné vyžadované zobrazení úkolů. Hlasové příkazy bohužel nejsou k dispozici v češtině, takže v článku uvedeme příklady v angličtině.

Pokud chcete Todoist používat v kombinaci se Siri, zařízení Apple aktualizujte na iOS 11 nebo novější.

Přidávání úkolů pomocí Siri

Začněte tak, že Siri vyvoláte a úkoly přirozenými frázemi nadiktujete. Aby Siri rozuměla tomu, co chcete udělat, je vhodné použít několik typů vět:

 • Add [task name] in Todoist (Přidej [název úkolu] do Todoist)
 • Add a task named [task name] in Todoist (Přidej úkol jménem [název úkolu] do Todoist)
 • Remind me to [task name] in Todoist (Připomeň mi [název úkolu] v Todoist)

Pomocí hlasových příkazů můžete k jakémukoliv úkolu přidat datum a čas dokončení nebo projekt:

 • Add [task name] [due date and time] in Todoist (Přidej [název úkolu] [datum a čas dokončení] do Todoist)
 • Add [task name] to my [project name] list in Todoist (Přidej [název úkolu] do mého seznamu [název projektu] v Todoist)

Při prohlížení nebo přidávání úkolů v projektech musíte za názvem projektu říct slovo „list“. Siri slovu „project“ zatím nerozumí.

Například:

 • Remind me to call John tomorrow at 5pm in Todoist (Připomeň mi zavolat Johnovi zítra v 17:00 v Todoist)
 • Add buy milk to my groceries list in Todoist (Přidej úkol koupit mléko do mého seznamu potravin v Todoist)
 • Add go for a jog in Todoist (Přidej jít si zaběhat do Todoist)

Když úkol přidáte bez určení projektu, přidá se v Todoist do složky Schránka.

Zobrazení úkolů pomocí Siri

Siri můžete jednoduše požádat o vyvolání seznamu úkolů podle data nebo projektu, případně podle obojího. Uvádíme několik příkladů dostupných hlasových příkazů:

 • Show me all the tasks for today in Todoist (Zobraz všechny úkoly na dnes v Todoist)
 • Show me all the tasks for the next 7 days in Todoist (Zobraz všechny úkoly na příštích 7 dnů v Todoist)
 • Show me all the tasks for today between 10am and 12am in Todoist (Zobraz všechny úkoly na dnes mezi 10:00 a 12:00 v Todoist)
 • Show me the shopping list in Todoist (Zobraz nákupní seznam v Todoist)

Jak vidíte, na konci příkazu musíte říct „in Todoist“, ať Siri pochopí, co má dělat.

Zkratky Siri a Todoist

Díky zkratkám Siri ušetříte čas při často se opakujících úkonech v aplikaci Todoist, například při přidávání položky do nákupního seznamu, aniž byste museli pokaždé vybírat seznam projektů. Přečtěte si, jak s Todoist s využitím klávesových zkratek pracovat.

Časté dotazy

Siri je občas trochu nepředvídatelná. Možná budete muset zkusit vyslovit Todoist jako „Tah-do-ist“ (česky to bude znít něco jako „Tá-dů-yst“). Zkuste také změnit rychlost, s jakou větu vyslovujete. Spolehněte se ale, že Siri se časem všechno naučí, i když to může chvíli trvat.

Pokud bude mít Siri s rozpoznáním slova „Todoist“ problémy i po několika pokusech, zkuste využít Todoist v kombinaci se zkratkami na iOS. Nastavením zkratek obejdete nutnost vyslovovat „Todoist“ při přidávání úkolů přes Siri.

Aplikaci Todoist můžete se Siri používat ve všech podporovaných jazycích. Může však fungovat poněkud nepředvídatelně, takže pomůže, když budete měnit výslovnost slova „Todoist“, případně také rychlost a způsob mluvení.

Pokud je váš jazyk podporován, ale Siri má s přidáváním nebo načítáním úkolů Todoist potíže, na této stránce podpory Apple se podívejte na příklady frází pro přidávání úkolů. Na této stránce podpory Apple se také můžete mrknout na příklady frází pro zobrazení úkolů.

CarPlay v tuto chvíli Todoist nepodporuje.

Tady je praktický a stručný přehled toho, co při práci se Siri v kombinaci s Todoist funguje, a co ne.

Siri_commands_EN.png