Použití aplikace Llama Life s Todoist

K dispozici na

 • Business
 • Beginner
 • Pro

Platformy

 • Web

Llama Life je zábavný (a přitom výkonný!) nástroj na soustředění, který vám pomůže seznamy zpracovávat, ne jen vytvářet. Llama Life využívá koncept zvaný timeboxing, což je činnost, kdy se pro každý jednotlivý úkol stanoví pevný časový limit (pomocí počítadla). Tím se vytváří mentální prostor na soustředění na jediný úkol v daném čase.

Po připojení aplikace Llama Life k Todoist můžete snadno synchronizovat úkoly z Todoist, které mají být splněny dnes, do aplikace Llama Life, kde z nich jednoduše uděláte zvládnutelné produktivní časové úseky.

Nastavení integrace

 1. Otevřete Llama Life.
 2. Vlevo nahoře vyberte Settings (Nastavení).
 3. Vyberte možnost Todoist Integration (integrace s Todoist), poté Připojit k Todoist (Connect to Todoist).
 4. Otevře se okno, ve kterém budete požádáni o udělení oprávnění aplikaci Llama Life ke čtení vašich úkolů v Todoist.
 5. Jakmile oprávnění udělíte, otevře se nové okno.
 6. Vpravo nahoře vyberte možnost Preset List (Seznam předvoleb).
 7. Pod položkou Todoist Today (Todoist Dnes) vyberte možnost Load (Načíst).
 8. A je to! Integraci teď můžete začít používat.

Práce s integrací

 1. V aplikaci Llama Life můžete měnit pořadí úkolů tak, že je přetáhnete na cílové místo.
 2. U každého úkolu můžete přidat či upravit trvání v minutách. Pokud žádné trvání nepřidáte, nastaví se na výchozí hodnotu 25 minut.
 3. Úkol na začátku seznamu se do časovače načte automaticky. Na tento úkol byste se měli aktuálně zaměřit.
 4. Až budete připraveni úkol zahájit, spusťte časovač kliknutím na tlačítko přehrávání.
 5. Po dokončení úkolu stačí kliknout na Complete (Hotovo).
 6. Tato integrace je jednosměrná. To znamená, že když dokončíte úkol v aplikaci Llama Life, úkol bohužel nebude dokončen zároveň i v aplikaci Todoist.

Rychlý tip

V Todoist můžete na konec názvu úkolu přidat číslo, které se v aplikaci Llama Life automaticky převede na minuty. Například pokud zadáte Napsat do deníku 60, bude tomuto úkolu v aplikaci Llama Life automaticky přiřazena jedna hodina. Další informace o tom, jak používat všechny funkce aplikace Llama Life, najdete na jejich webových stránkách.

Časté dotazy

Stačí otevřít možnost Preset Lists (Seznamy předvoleb) a vybrat možnost Upravit v části Todoist Today (Todoist Dnes).

Pokud aplikaci Llama Life v kombinaci s Todoist už nechcete používat, integraci odstraníte následovně:

 1. Otevřete webovou aplikaci Todoist.
 2. V pravém horním rohu klikněte na svou profilovou fotografii.
 3. Vyberte Integrace.
 4. Vedle možnosti Llama Life klikněte na ikonu X.
 5. Vyberte možnost Odpojit.