Použití aplikace Apiant s Todoist

K dispozici na

 • Beginner
 • Pro
 • Business

Platformy

 • Web

Apiant je automatizační aplikace běžící na webu.

Pomocí aplikace Apiant můžete Todoist propojit s několika dalšími aplikacemi, což vám umožní automatizaci částí pracovních postupů.

Nastavení integrace

 1. Přihlaste se na stránce https://apiant.com/.
 2. Vpravo nahoře klikněte na možnost Dashboard (Řídicí panel).
 3. Klikněte na možnost Connections (Propojení).
 4. Klikněte na tlačítko + Connect an app (+ Připojit aplikaci).
 5. V poli Search Catalogue (Vyhledávací katalog), vyhledejte Todoist.
 6. Klikněte na ikonu Todoist.
 7. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Agree (Souhlasit). Tím aplikaci Apiant udělíte oprávnění k přístupu k vašim datům v Todoist.

Práce s integrací

Aplikace Apiant se s Todoist propojí pomocí různých připravených integrací. Nainstalujete je následovně:

Varování

Některé šablony lze nainstalovat pouze v případě, že máte členství v programu Apiant Professional Templates (nebo vyšší).

 1. Přihlaste se na stránce https://apiant.com/.
 2. Vpravo nahoře klikněte na možnost Dashboard (Řídicí panel).
 3. Klikněte na možnost Šablony.
 4. Do pole Search Templates (Vyhledat šablony) zadejte výraz Todoist následovaný názvem aplikace, kterou chcete s Todoist propojit.
 5. Kliknutím na ikonu lupy spusťte vyhledávání.
 6. Vyberte šablonu, kterou chcete využít.
 7. Ve vyskakovacím okně, které se objeví, klikněte na možnost Install this Template! (Nainstalovat tuhle šablonu!).
 8. Klikněte na možnost Install (Nainstalovat).
 9. Klikněte na OK.
 10. Kliknutím na přepínač vedle šablony zvolenou automatizaci zapněte.

Odstranění integrace

Pokud aplikaci Apiant v kombinaci s Todoist už nechcete používat, integraci odstraníte následovně:

 1. Přihlaste se na stránce https://apiant.com/.
 2. Vpravo nahoře klikněte na možnost Dashboard (Řídicí panel).
 3. Klikněte na možnost Connections (Propojení).
 4. Napravo od propojení s Todoist klikněte na ikonu odpadkového koše.
 5. Vyberte možnost Odpojit.

Nápověda

Pokud máte s integrací Apiant problémy, obraťte se na tým podpory Apiant a požádejte o pomoc.