Představujeme opakující se data dokončení

K dispozici na

 • Beginner
 • Pro
 • Business

Pravděpodobně míváte úkoly, které se opakují pravidelně – sepsat měsíční zprávu, vynést odpad nebo popřát mámě k narozeninám. Už si k nim ale nemusíte pokaždé vytvářet nový úkol – stačí přidat opakující se datum dokončení! Když dokončíte úkol s opakujícím se datem dokončení, automaticky se přesune na další datum, aniž byste museli cokoliv sami zadávat.

Přidání opakujícího se data dokončení

Poznámka

Data dokončení zatím nepodporují češtinu a turečtinu. O podporu těchto jazyků v Todoist zažádejte pomocí tohoto formuláře.

V názvu úkolu přirozenými frázemi (anglicky) popište opakující se datum dokončení, například „every Monday“ (každé pondělí) nebo „every weekend“ (každý víkend). Chytrá funkce rychlé přidání automaticky rozpozná, zvýrazní a přidá k úkolu opakující se datum.

recurring-dates-web-help-center.png

Rychlý tip

Součástí názvu může být namísto data dokončení třeba datum. V případě úkolu „Create monthly report“ (Vytvořit měsíční zprávu), se jako opakující se datum dokončení zvýrazní slovo monthly (měsíční). Kliknutím nebo klepnutím na slovo můžete rozpoznání data zrušit. Chytré rozpoznání data si také můžete úplně vypnout.

Práce s opakujícími se daty dokončení

Opakující se data dokončení mají širokou řadu formátů, abyste mohli své úkoly dokončovat stabilně. Ať už jde o pravidelný nákup mléka každý týden nebo braní léků každých 12 hodin od 19:00, nějaké opakující se datum dokončení se najde téměř pro cokoliv.

Velké díky za poskytnutí příkladů pro tento článek patří ambasadorovi Todoist Leightonu Priceovi.

Začneme základními příklady:

Napište totoPřidá se toto opakující se datum dokončení
every day nebo dailyKaždý den počínaje dneškem
every morningKaždý den v 09:00
every afternoonKaždý den ve 12:00
every eveningKaždý den v 19:00
every nightKaždý den v 10:00
every weekday nebo every workdayKaždé pondělí, úterý, středu, čtvrtek a pátek
every week nebo weeklyKaždý týden počínaje dneškem
every weekendKaždou sobotu
every month nebo monthlyKaždý měsíc počínaje dneškem
every 3rd fridayKaždý 3. pátek v měsíci
every 27th nebo every 27Každý 27. den v měsíci
every year nebo yearlyKaždý rok počínaje dneškem
every jan 27thKaždého 27. ledna
every last dayKaždý poslední den v měsíci
every hour (každou hodinu)Every hour starting from now (každou hodinu od teď)

Poznámka

Pokud naplánujete opakující se úkol na každý den, datum příštího dokončení úkolu se posune na základě data, kdy úkol dokončíte. To znamená, že pokud měl úkol dokončení včera a vy ho dokončíte dnes, úkol se nepřesune na dnešek, ale místo toho se přesune na zítřek.

Přirozené fráze můžete využít k naplánování opakujících se úkolů s počátečním i koncovým datem:

Napište totoPřidá se toto opakující se datum dokončení
every day starting aug 3Každý den počínaje 3. srpnem (funguje i from aug 3)
every day ending aug 3Každý den počínaje dneškem a konče 3. srpnem (funguje i until aug 3)
every Wednesday, Friday, Saturday ending Saturday (každou středu, pátek, sobotu s ukončením v sobotu)This Wednesday, Friday, and Saturday only (pouze tuto středu, pátek a sobotu)
every day for 3 weeksKaždý den po dobu příštích 3 týdnů, počínaje dneškem
every day from 10 May until 20 MayKaždý den počínaje 10. květnem a konče 20. květnem

Rychlý tip

Další informace o datech zahájení si můžete přečíst tady.

Napište totoPřidá se toto opakující se datum dokončení

every 12 hours starting at 9pm

Každý den v 9:00 a 21:00

every mon, fri at 20:00

Každé pondělí a pátek ve 20:00

every 3rd friday 8pm

Každý 3. pátek v měsíci ve 20:00

every 6 weeks at 09:00 starting jan 3

Každých 6 týdnů počínaje 3. lednem, v 09:00

every fri at noon

Každý pátek ve 12:00

every mon in the morning

Každé pondělí v 09:00

in the evening every weds

Každou středu v 19:00

Poznámka

Úkoly s časy dokončení nelze nastavit nezávisle pro každý opakující se den. To znamená, že pokud vytvoříte úkol s datem dokončení every Monday, Friday at 8pm (každé pondělí, pátek ve 20:00). tak pondělní i páteční opakování bude naplánováno na 20:00.

Napište totoPřidá se toto opakující se datum dokončení

every monday, friday nebo ev monday, friday nebo every mon, fri

Každé pondělí a pátek

every 2, 15, 27 nebo ev 2, 15, 27

Každý 2., 15. a 27. den v měsíci

every 14 jan, 14 apr, 15 jun, 15 sep

Každý 14. leden, 14. duben, 15. červen a 15. září

every 15th workday, first workday, last workday

Každý 15. pracovní den, každý první a každý poslední pracovní den v měsíci

every 1st wed jan, 3rd thu jul

1. středa každého ledna a 3. čtvrtek každého července

Poznámka

Když přidáváte opakující se data dokončení, výraz every (každý) nebo jiný opakující se vzorec můžete použít pouze jednou. Například zadání every Monday every 1 hour (každé pondělí každou hodinu) fungovat nebude.

Můžete vytvořit opakující se úkol, který se opakuje v pravidelných intervalech od původního data úkolu nebo data dokončení úkolu, a to pomocí výrazů every (každý) nebo every! (každý!). Hned si povíme, jak na to:

 • Every: Dokončení úkolu, který má datum dokončení every 3 months (každé 3 měsíce) nastaví datum dokončení úkolu na 3 měsíce po původním datu úkolu. Takže pokud vytvoříte úkol 10. ledna s datem dokončení every 3 months, bude se opakovat 10. ledna, 10. dubna, 10. července atd. bez ohledu na to, kdy úkol dokončíte.
 • Every!: Když dokončíte úkol s datem dokončení every! 3 months (každé! 3 měsíce), další datum dokončení se nastaví na 3 měsíce po dni, kdy jste úkol skutečně dokončili. Takže pokud úkol dokončíte 20. ledna, další výskyt bude 20. dubna.

Zde je pár příkladů opakujícího se data dokončení s využitím every a every!:

Napište totoPřidá se toto opakující se datum dokončení

every 3 days

Každé 3 dny počínaje dneškem

every first workday

Každý první pracovní den (pondělí až pátek) v měsíci

every last workday

Každý poslední pracovní den (pondělí až pátek) v měsíci

every 3 workday

Každý 3. pracovní den (jen pondělí až pátek) počínaje dneškem

every quarter nebo quarterly

Každé 3 měsíce počínaje dneškem

every! 3 hours

Každé 3 hodiny od okamžiku dokončení úkolu

every! 5 days

Každých 5 dní ode dne, kdy byl tento úkol dokončen, počínaje dneškem

every! 2 months

Každé 2 měsíce ode dne, kdy byl tento úkol dokončen, počínaje dneškem

after 10 daysJakmile je datum dokončení nastaveno, změní se na !every 10 days (!každých 10 dnů) počínaje dneškem

after 10 days starting 1 Aug

Jakmile je datum dokončení nastaveno, změní se na !every 10 days (!každých 10 dnů) počínaje 1. srpnem

Varování

Every week (každý týden) je dynamické opakující se datum. To znamená, že další výskyt úkolu je naplánován podle toho, kdy jste dokončili jeho minulý výskyt.

 • Pokud například dokončíte opakující se úkol s datem dokončení každý týden v pondělí, úkol bude naplánován na následující pondělí. Pokud úkol dokončíte v úterý, bude naplánován na následující úterý.

Todoist plánuje opakující se úkoly pouze na budoucí, doposud neuplynulá data. Pokud je váš opakující se úkol už po termínu, kdy měl být dokončen, Todoist po odškrtnutí úkolu jako splněného naplánuje jeho další výskyt na další budoucí opakující se datum.

 • Pokud například vytvoříte úkol s datem dokončení every 3 months starting from 15 Jan 2023 (každé 3 měsíce počínaje 15. lednem 2023) a úkol dokončíte 19. září 2023, Todoist naplánuje další výskyt úkolu na 15. října 2023, protože 15. duben 2023 a 15. červenec 2023 už uplynuly.
Napište totoPřidá se toto opakující se datum dokončení
every other dayKaždý druhý den počínaje dneškem
every other weekKaždý druhý týden počínaje dneškem
every other monthKaždý druhý měsíc počínaje dneškem
every other yearKaždý druhý rok počínaje dneškem
every other friKaždý druhý pátek počínaje druhým pátkem od teď (nikoliv dalším následujícím pátkem)

Úkoly na konkrétní svátky si nastavíte pomocí těchto klíčových slov:

Napište totoPřidá se toto opakující se datum dokončení
new year day1. ledna
valentine nebo Valentine's Day14. února
halloween31. října
new year eve31. prosince

Poznámka

Den díkůvzdání byl dříve součástí zadávání přirozenými frázemi, ale odstranili jsme ho, protože některé země, např. Kanada, slaví Den díkůvzdání v jiné dny než USA.

Rychlý tip

Pokud si chcete zobrazit všechny výskyty úkolu, otevřete projekt, použijte rozvržení jako kalendář a zjistíte, jak si zobrazit všechny budoucí výskyty.

Přeplánování úkolu s opakujícím se datem dokončení

Pokud potřebujete odložit úkol na jiný den, přeplánujte ho.

Pokud měníte datum úkolu s opakujícím se datem dokončení, příští výskyt závisí na typu opakujícího se data dokončení:

 • Absolutní opakující se datum dokončení: Příští výskyt připadne vždy na konkrétní daný den v týdnu nebo datum v měsíci. Například: every Tues (každé úterý) nebo every 15th day (každého 15.).
 • Relativní opakující se datum dokončení: Příští výskyt závisí na nově určeném datu. Změna data úkolu tak, aby si zachoval původní vzorec opakování, není možná. Například: every week (každý týden) nebo every 12 days (každých 12 dnů).

Když opakující se úkol potřebujete odložit, použijte plánovač úkolů a vyberte nové datum. Pokud u opakujícího se úkolu napíšete nové datum, úplně změníte datum dokončení a opakování se zruší.

Osvědčené postupy při práci s opakujícími se daty dokončení

Při přidávání opakujícího se data dokončení dodržujte tyto osvědčené postupy. Todoist pak data rozpozná a přidá správně:

 • Počáteční datum uvádějte na konec: every 14 days 7am starting 1 Nov (každých 14 dnů 07:00 počínaje 1. listopadem)
 • Čas dokončení uvádějte po prvním datu: every other Tues 7am starting 1 Nov (každé druhé úterý počínaje 1. listopadem
 • Uveďte dny v týdnu, kdy se bude opakující se datum opakovat: every mon, tues, wed, and fri (každé pondělí, úterý, středu a pátek)

  Tvar every day except (každý den kromě) se v Todoist jako datum dokončení nedá využít.

Ozvěte se nám

Návyky při vytváření úkolů s opakujícími se daty dokončení posilujte pravidelným využíváním všech možností. Pokud při plánování opakujících se dat narazíte na jakýkoliv problém, obraťte se na nás. My – Summer, Keita, Stef nebo kdokoliv další z našich 14 kolegů – vám milerádi s plněním všech opakujících se úkolů pomůžeme.

Časté dotazy

Všechny opakující se úkoly ve svém účtu si můžete zobrazit buď vyhledáním výrazu opakujici se (recurring) nebo nastavením výrazu opakujici se (recurring) jako dotazu filtru.