Duplikování projektu Todoist

K dispozici na

 • Beginner
 • Pro
 • Business

Platformy

 • Web
 • macOS
 • iOS
 • Android
 • Windows 10

Pokud při práci opakovaně vytváříte projekty nebo pokud chcete zkopírovat a nasdílet stejný seznam úkolů s jinou skupinou lidí, projekt můžete duplikovat.

Při duplikování projektu Todoist rychle vytvoří kopii libovolného vytvořeného projektu nebo dílčího projektu. K názvu zduplikovaného projektu se přidá fráze Kopie projektu..., která vám pomůže odlišit kopii od originálu. Lépe se tak vyhnete případným chybám.

Následující seznam uvádí, co je při duplikování projektu zahrnuto, a co ne:

ZAHRNUTONEZAHRNUTO
Název a barva projektuPřipomenutí úkolů
Vybrané zobrazeníDokončené úkoly a archivované oddíly
Zvolené možnosti řazení, seskupení nebo filtrováníKomentáře k projektům a úkolům
Aktivní oddíly, úkoly a dílčí úkoly (s příslušnými daty dokončení, prioritami a štítky)Oblíbené. Přidejte projekt do oblíbených položek.
Nastavení sdílení: duplikovaný projekt je ve výchozím stavu soukromý. Sdílet ho můžete později.
Dílčí projekty: duplikovat je můžete stejným způsobem jako duplikujete nadřazené projekty.

Název duplikovaného projektu můžete kdykoliv snadno změnit.

duplicate-project-help-center.png

Duplikování projektu

 1. V seznamu projektů klikněte napravo od názvu projektu na ikonu tří teček.
 2. Vyberte možnost Duplikovat.
 3. Duplikovaný projekt zobrazíte kliknutím na možnost Otevřít.
 4. Změňte název projektu.

Rychlý tip

Pokud v projektu už pracujete, projekt zduplikujete tak, že kliknete na ikonu tří teček vpravo nahoře a vyberete možnost Duplikovat.

Časté dotazy

Ne, duplikovat je možné jen jeden projekt současně.

Ne. Vaše dva projekty budou od sebe odděleny.