Vytvoření omezeného projektu v Todoist


Čas od času nejspíš nebudete chtít sdílet úplně všechno. Možná máte každý měsíc schůzku mezi čtyřma očima se svým manažerem nebo zkrátka chcete prostor, kde se svým týmem budete moct pracovat na citlivých zadáních.

Trochu toho soukromí si každopádně můžete zařídit tak, že si v týmu vytvoříte omezený projekt.

Vytvoření omezeného projektu

Varování

Omezené projekty můžete vytvářet pouze v týmu, nikoliv v osobních projektech (ty jsou ve výchozím nastavení soukromé a dostanou se do nich pouze uživatelé, se kterým jste je ručně sdíleli).

  1. V postranním panelu najděte tým, ve kterém chcete vytvořit omezený projekt.
  2. Vedle názvu týmu klikněte na ikonu plus.
  3. Vyberte možnost Přidat projekt.
  4. Zadejte název projektu a vyberte mu barvu.
  5. V nabídce Přístup vyberte možnost Omezený přístup.
  6. Kliknutím na možnost Přidat vytvořte omezený projekt.

Přidání osoby do omezeného projektu

Po vytvoření omezeného projektu do něj můžete někoho přidat podle následujících kroků:

  1. Otevřete omezený projekt.
  2. V horní části zobrazení projektu klikněte na možnost Sdílet.
  3. Napište jméno nebo e-mailovou adresu osoby, se kterou chcete projekt sdílet.
  4. Kliknutím na Pozvat odešlete pozvánky.

Rychlý tip

V následujících článcích se o týmech dozvíte víc: