+ Add Question

Powiązanie mail'a mac z zadaniem

M

Czy jest możliwe powiązanie z zadaniem mail'a z klienta mail na komputerze mac, tak żeby po kliknięciu pokazywał się ten mail.

All responses

Brendon Wadey  staff
Replied on Jun 27, 2014 - 23:06 UTC

Hi,

We do not currently have support for the Mac Mail client. Though this may be possible in future updates.

Regards,
Brendon.

Tomasz  premium
Replied on Nov 10, 2014 - 12:17 UTC

So it is really big problem. Please do it for Mac. Thanks